Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-19 10:26:14
czechy, handel, eksport, import, gospodarka

Kluczowe znaczenie w handlu zagranicznym Czech ma wymiana z krajami UE, na którą przypada ok. 80 proc. obrotów towarowych. Polska jest trzecim największym partnerem handlowym tego kraju. Czesi eksportują głównie wyroby przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego.

 

 

 

Od 2005 roku czeski eksport towarów i usług dominuje nad importem. Dodatni bilans handlowy Czechy mają głównie dzięki nadwyżce w eksporcie towarów przemysłu maszynowego i środków transportu.

Do najważniejszych partnerów handlowych należą: Niemcy, Słowacja, Polska, Francja, Włochy, Austria, Niderlandy, Wielka Brytania oraz Węgry. Udział tych krajów w czeskim eksporcie ogółem stanowi ok. 70 proc., a w imporcie ok. 60 proc.

 

Źródło: Bank Światowy

 

 

Jeszcze na początku lat 90. w dużej mierze eksportowano surowce i półprodukty, dziś główny trzon eksportu stanowią wyroby przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego. Maszyny i sprzęt transportowy stanowią obecnie ponad 54 proc. eksportu, podczas gdy w połowie lat 90. wynosiły ledwie 30 proc. Zamiast wyrobów gotowych importowane są głównie surowce mineralne, w szczególności ropa naftowa i gaz ziemny, których zasobami Republika Czeska nie dysponuje, a które w dużej mierze przetwarzane są w tym kraju.

Po dużej dynamice obrotów handlowych w latach 2004-2008, w 2009 r. odnotowano znaczący spadek. Czeski eksport w stosunku do roku poprzedniego obniżył się o 18,9 proc., a import o 22,7 proc. W ogólnym spadku obrotów (o 40,6 mld euro) udział eksportu wyniósł 46,3 proc., a importu 53,9 proc. W strukturze terytorialnej czeskiego handlu zagranicznego odnotowano spadek eksportu i importu zarówno do krajów UE (odpowiednio o 18,1 proc. i 22 proc.), jak też do pozostałych (o 23 proc. i 24,4 proc.). Wzrost wartości eksportu miał miejsce jedynie do rozwijających się krajów Ameryki (o 20 proc.) i Afryki (o 12,7 proc.).

Po kryzysowym 2009 roku wymiana handlowa ponownie nabrała tempa. W 2010 r. obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej wzrosły o 24,4 proc., a w 2011 o 15,0 proc. W 2012 roku wzrost obrotów był znacznie niższy i wyniósł 2,2 proc. Eksport zwiększył się o 4,1 proc. do 122 mld euro, a import o 0,2 proc. i sięgnął 109 mld euro. Równocześnie, w porównaniu z latami poprzednimi, pogłębiła się różnica między wartością eksportu a importu, co skutkowało dynamicznym wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej.

 

Źródło: Bank Światowy

 

 

Na podstawie danych za trzy kwartały, w 2013 r. odnotowano spadek obrotów handlowych. W porównaniu z 2012 r. wartość czeskiego eksportu była niższa o 2,0 proc., a importu o 3,7 proc. Nadwyżka handlowa natomiast rosła nadal i po trzech kwartałach 2013 r. wyniosła już 10,5 mld euro.

Największy jej wzrost odnotowano w grupie maszyn i środków transportu, w grupie różnych wyrobów przemysłowych oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych, a spadek w grupie surowców z wyjątkiem paliw.

Największy wzrost deficytu handlowego odnotowano natomiast w grupie paliw mineralnych i smarów oraz w grupie żywności i zwierząt żywych, a spadek w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych.

 

 

W okresie od stycznia do października 2014 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej liczone rok do roku wzrosły o 6,5 proc. Eksport był wyższy o 7,2 proc. i wyniósł 109,1 mld euro, a import o 5,8 proc. i podliczono go na 95,1 mld euro. Nadwyżka handlowa Republiki Czeskiej wzrosła o 17,8 proc. i wyniosła 14,0 mld euro. Największy wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 831,6 mln euro) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 234,8 mln euro), a spadek w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 193,3 mln euro).

Wzrost deficytu handlowego widoczny był jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 7,1 mln euro), a jego spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 864,8 mln euro), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 142,9 mln euro) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 72,9 mln euro).

Czechy eksportują przede wszystkim: samochody osobowe (10,2 proc. eksportu ogółem, dane za wrzesień 2014 r.), części i akcesoria samochodowe (7,6 proc.) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,3 proc.); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,7 proc.), druty i kable izolowane (1,7 proc.), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5 proc.), meble do siedzenia (1,5 proc.), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5 proc.), nowe opony samochodowe z gumy (1,4 proc.) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,3 proc.). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,7 proc. czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 13,3 proc.

W imporcie największą grupę wyrobów w omawianym okresie stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,5 proc.), ropa naftowa (3,8 proc.), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,5 proc.), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,9 proc.), leki (2,4 proc.) oraz gaz ziemny (2,1 proc.); części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,9 proc.), samochody osobowe (1,8 proc.), zespolone obwody elektryczne (1,8 proc.) oraz przetworzone oleje ropy naftowej (1,7 proc.).

 

Handel z Polską

 

 

 

Republika Czeska od lat należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. W okresie od stycznia do października 2014 r. Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,6 proc.), po Niemczech (26,2 proc.) i Chinach (11,0 proc.), a przed Słowacją (5,3 proc.), Federacją Rosyjską (4,3 proc.), Włochami (4,1 proc.), Holandią (3,3 proc.) oraz Francją (3,3 proc.); jak też trzecim pod względem eksportu (5,9 proc.), po Niemczech (32,2 proc.) i Słowacji (8,2 proc.), a przed Wielką Brytanią (5,1 proc.), Francją (5,1 proc.), Austrią (4,4 proc.) i Włochami (3,7 proc.).

W 2013 r. Czechy zajmowały 3. pozycję pod względem udziału w polskim eksporcie oraz 6. lub 7. w imporcie.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, Czechy są zdecydowanie największym odbiorcą polskich towarów (wartość sprzedanych towarów pochodzenia polskiego na tym rynku w skali roku, sięgnęła w 2013 r. ok. 850 euro/os.). W handlu z tym krajem uzyskiwaliśmy w 2012 r. drugą najwyższą nadwyżkę handlową (ok. 3,4 mld euro).

Po przystąpieniu Polski i Czech do Unii Europejskiej i zniesieniu ograniczeń celnych, tempo wzajemnej wymiany handlowej znacznie się umocniło.

Średnioroczna dynamika obrotów miedzy 2004 a 2008 rokiem wyniosła 124 proc. Największy wzrost obrotów odnotowano w 2006 roku, kiedy to polski eksport do Czech wzrósł międzyrocznie o 50,1 proc., a import o 36,8 proc. Dopiero w 2009 r. powodu kryzysu gospodarczego i spadku globalnych obrotów handlowych nastąpiło załamanie trendu wzrostu.

Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego czesko-polskie obroty handlowe w okresie od stycznia do października 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były o 5,6 proc. wyższe i wyniosły 13 654 mln euro. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 4,6 proc. i wyniosła 6 426,4 mln euro, a wartość importu o 6,5 proc. i wyniosła 7 227,6 mln euro. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 23,9 proc. i wyniósł 801,2 mln euro.

Według danych Ministerstwa Gospodarki polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do października 2014 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 4,2 proc. i wyniosły 13 346 mln euro. Polski eksport do Czech wzrósł o 5,6 proc. i wyniósł 8 485 mln euro, a import o 1,8 proc. i wyniósł 4 862 mln euro. Z tych danych wynika, że Polska w omawianym okresie miała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 3 623 mln euro. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. nadwyżka wzrosła o 367 mln euro, czyli o 11,3 proc.

W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy w okresie od stycznia do października 2014 r. odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 177,5 mln euro, tj. o 8,4 proc.), w wyrobów przemysłowych (o 60,5 mln euro, tj. o 11,6 proc.), w chemikaliach i wyrobach pochodnych (o 39,3 mln euro, tj. o 5,3 proc.) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 37,4 mln euro, tj. o 11,2 proc.).

Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 14,3 mln euro, tj. o 0,9 proc.), w paliwach mineralnych i smarach (o 13,1 mln euro, tj. o 4,9 proc.) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 7,3 mln euro, tj. o 2,6 proc.).

W 2014 r. ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski wykazywały samochody osobowe (130 proc.), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (141 proc.), druty i kable izolowane (109 proc.), meble do siedzenia (117 proc.), polimery styrenu w formach podstawowych (118 proc.) urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (143 proc.) oraz cynk nieobrobiony (aż piętnastokrotny wzrost).

W czeskim eksporcie do Polski największy udział w okresie od stycznia do października 2014 r. miały samochody osobowe (8,1 proc.) oraz części i akcesoria samochodowe (4,8 proc.); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,2 proc.), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2 proc.), olej rzepakowy (2,0 proc.), węglowodory cykliczne (1,6 proc.), węgiel kamienny (1,5 proc.), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5 proc.), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,4 proc.) oraz druty i kable izolowane (1,3 proc.).

W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 451,3 mln euro, tj. o 26,8 proc.), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 70,3 mln euro, tj. o 11,0 proc.) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 35,8 mln euro, tj. o 64,4 proc.). Spadek importu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 81,9 mln euro, tj. o 3,9 proc.), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 80,8 mln euro, tj. o 14,4 proc.) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 17,4 mln euro, tj. o 6,8 proc.).

W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,4 proc.), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (4,9 proc.) oraz drut miedziany (3,6 proc.); następnie druty i kable izolowane (2,5 proc.), węgiel kamienny (2,2 proc.), meble do siedzenia (2,1 proc.), przetworzone oleje ropy naftowej (1,8 proc.), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,5 proc.), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (1,2 proc.) oraz odpady i złom żelaza i stali (1,2 proc.).

 

 

 

Perspektywy rozwoju

 

Szanse zwiększenia polskiego eksportu do Republiki Czeskiej zależą od zaangażowania i możliwości polskich eksporterów oraz siły nabywczej tego rynku. Nawet w czasach globalnego kryzysu, duże szanse mają towary o niższej cenie, ale o wysokiej jakości.

W dalszym ciągu istnieją możliwości zwiększenia eksportu artykułów rolno-spożywczych (szczególnie nabiału oraz owoców i warzyw, ale także mięsa i ryb). Dobrze sprzedają się polskie mrożonki (ryby, warzywa, gotowe artykuły spożywcze) oraz soki.

Polskie wyroby przemysłu meblarskiego znajdą na czeskim rynku stałych odbiorców. Mimo kryzysu w budownictwie doskonale sprzedaje się polska stolarka budowlana, artykuły budowlane z tworzyw sztucznych oraz pokrycia dachowe. Rozwija się współpraca w branży motoryzacyjnej, duże możliwości rozwoju mają zwłaszcza producenci autobusów, tramwajów oraz pozostałych pojazdów mechanicznych.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert