Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-czeska współpraca inwestycyjna w 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-03-30 14:33:04
czechy, inwestycje, biz, fdi

Skumulowana wartość czeskich inwestycji w Polsce na koniec 2016 r. wyniosła 400,5 mln EUR, zaś polskich w Czechach 1,81 mld EUR.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Czeskiego (opublikowanych w marcu 2017 r.), skumulowana wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Republice Czeskiej na koniec 2016 roku wynosiła 1,81 mld EUR, co dało Polsce 12. miejsce wśród największych inwestorów na rynku czeskim (czołówkę tworzą: Holandia, Niemcy, Luksemburg, Austria i Francja). Udział polskich inwestycji w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na tym rynku jest wprawdzie niewielki i wynosi ok. 1%, ale ich wartość jest wyższa od inwestycji takich państw jak Włochy, Szwecja, Hiszpania, Japonia czy USA, kilkakrotnie przewyższając wartość inwestycji np. z Węgier, Norwegii, Chin, Rosji czy Kanady.

W 2016 roku polskie inwestycje w Republice Czeskiej dotyczyły wkładów do kapitałów zakładowych spółek oraz reinwestowanych zysków; spadek kapitału inwestycyjnego odnotowano natomiast w przypadku „pozostałego kapitału”, tj. różnego rodzaju instrumentów dłużnych. Biorąc pod uwagę inwestycje w 2016 r., Polska znalazła się na 13. miejscu pod względem wartości kapitału zainwestowanego w Czechach (czołowe pozycje na liście zajęły: Niemcy, Luksemburg, Francja, Włochy i Cypr).1


Według danych agencji Bisnode-CZ z lutego 2017 roku, w Republice Czeskiej - wg stanu na koniec 2016 r. - zarejestrowanych było ogółem 2 487 spółek prawa handlowego, w których udział kapitału polskiego przekraczał 25%. Liczba spółek ze 100% kapitałem polskim wynosiła 2 072 i stanowiła ok. 83% ogółu. Z kapitałem polskim w przedziale otwartym od 50% do 100% było 171 spółek, a z dokładnie 50% kapitałem pochodzenia polskiego 145 spółek. Liczba spółek o niższym udziale polskim, tj. w otwartym przedziale od 25 do 50%, wynosiła 99. Najwięcej spółek z kapitałem polskim założono w Pradze (818) oraz Ostrawie (626), następnie w Brnie (186), Czeskim Cieszynie (166), Trzyńcu (135), Havirovie (65) oraz Nachodzie (45).

Pomimo niewielkiego spadku liczby nowopowstałych spółek w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, ich przyrost w ostatnich latach świadczy o utrzymującym się wysokim zainteresowaniu rynkiem czeskim ze strony polskich przedsiębiorców. Zdecydowana większość nowych podmiotów to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o najniższym wymaganym wkładzie kapitałowym (od 2014 r. 1 CZK) niezbędnym do zarejestrowania spółki. Większe inwestycje kapitałowe w 2016 r. polscy przedsiębiorcy wnieśli jedynie na poczet spółek: Capital Fund, Jl International Holding, Medical Clinic Invest, Juunto Software, Sirowa Czech, Bst Logistics Czech, Oxum Trade oraz Proventures.cz.2


Wzrost liczby przedsiębiorstw polskich na czeskim rynku jest w dużej mierze efektem wzrostu obrotów handlowych i rozwoju współpracy gospodarczej. Nie odnotowujemy przypadków przenoszenia działalności – w zdecydowanej większości, działalność w Polsce nadal jest kontynuowana, a w Czechach zakładany jest oddział czy spółka w celu poszerzenia rynku odbiorców.

Podobnie jak w przypadku wykazanego wyżej wzrostu wartości polskiego kapitału inwestycyjnego w Czechach, w 2016 r. odnotowano również wzrost inwestycji czeskich w Polsce. Według wstępnych danych Narodowego Banku Czeskiego, wartość ulokowanego kapitału czeskiego w naszym kraju na koniec 2016 roku wyniosła ogółem 400,5 mln EUR i stanowiła ok. 2% wszystkich czeskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Zaangażowanie czeskiego kapitału w Polsce jest porównywalne do czeskich inwestycji w Bułgarii czy Irlandii, jest jednak kilkakrotnie niższe niż w Holandii, na Słowacji czy na Cyprze.

W 2016 r. wzrost czeskich inwestycji w naszym kraju miał miejsce w zakresie wkładów do kapitałów zakładowych spółek i pozostałego kapitału, a spadek w zakresie reinwestowanych zysków. Biorąc pod uwagę wartość inwestycji w 2016 r., Polska znalazła się na 8. miejscu wśród najpopularniejszych rynków inwestycyjnych dla czeskich przedsiębiorców (czołowe miejsca zajmowały: Słowacja, Cypr, Rumunia, Niemcy i Brazylia).3


Należy tutaj podkreślić, biorąc pod uwagę wysoki udział niektórych krajów w inwestycjach bezpośrednich Republiki Czeskiej, zarówno przychodzących, jak i wychodzących (np. Luksemburg, Holandia, Cypr), że stan inwestycji zagranicznych wykazywany w statystykach Narodowego Banku Czeskiego nie odzwierciedla faktycznego stopnia zaangażowania kapitału obcego w Czechach, jak też czeskiego za granicą. Wg analiz rynkowych, największy wpływ na czeską gospodarkę mają firmy i kapitał niemiecki, austriacki, słowacki, francuski, brytyjski, południowokoreański, japoński, polski, szwajcarski i amerykański.