Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInwestycje bezpośrednie w Republice Czeskiej w 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-03-03 09:29:03
czechy, inwestycje bezpośrednie, fdi, biz, inwestycje

Czeska agencja wspierania przedsiębiorczości i inwestycji CzechInvest ogłosiła, że w 2016 r. za jej pośrednictwem zakontraktowano 100 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 64,4 mld CZK (ok. 10,2 mld PLN). Mają one doprowadzić do utworzenia ponad 12 tys. miejsc pracy.

Zdecydowana większość inwestycji (84) dotyczyła rozwoju dotychczasowych projektów; pozostałe 16 to nowe projekty inwestycyjne.

Najwięcej projektów w 2016 r. zakontraktowali inwestorzy z Czech (21) i Niemiec (20), następnie z Austrii i USA (po 10) oraz Szwajcarii (8). Pod względem wartości, prym wiodą jednak inwestorzy z Holandii (16,09 mld CZK, tj. 2,56 mld PLN), wyprzedzając inwestorów z Czech (10,05 mld CZK, tj. 1,60 mld PLN), Niemiec (9,33 mld CZK, tj. 1,48 PLN), Austrii (8,09 mld CZK, tj. 1,29 mld PLN) i USA (4,35 mld CZK, tj. 0,69 mld PLN). Najwięcej miejsc pracy ma powstać dzięki inwestycjom z Niemiec (3 295), RCz (1 686), USA (1 396), Austrii (1 3614) i Chin (940).

Najwięcej inwestycji przyciągnęło województwo usteckie i morawsko-śląskie (po 13), a następnie pilzneńskie i południowomorawskie (po 10). Woj. usteckie było także liderem pod względem łącznej kwoty inwestycji w jednym regionie (24,14 mld CZK, tj. 3,84 mld PLN) oraz liczby utworzonych miejsc pracy (1 949). Drugie miejsce pod względem łącznej kwoty inwestycji zajęło woj. południowoczeskie (6,49 mld CZK, tj. 1,03 mld PLN), zaś pod względem liczby utworzonych miejsc pracy – morawsko-śląskie (1 688).

W przekroju sektorowym tradycyjnie dominuje przemysł motoryzacyjny, choć znaczne kwoty zakontraktowano także w sektorze drzewno-papierniczym. Najwięcej miejsc pracy ma zostać utworzonych w sektorze motoryzacyjnym i w centrach usług strategicznych (por. tabelę poniżej).

Tabele Inwest.-1


Największą inwestycją zakontraktowaną w 2016 r. był projekt rozbudowy fabryki części samochodowych dla czeskiej firmy Karsit Automotive w miejscowości Trutnov na Pogórzu Karkonoskim. Drugie miejsce przypadło inwestycji niemieckiej firmy Benteler International, która rozbudowuje swój zakład produkcji części karoserii samochodowych w strefie przemysłowej w miejscowości Klasterec n. Ohrzą (woj. usteckie). Trzecia największa inwestycja dotyczyła budowy centrum usług strategicznych przez czeską firmę Kiwi.com (internetowe biuro podróży), która była już wcześniej wspierana przez agencję CzechInvest jako start-up (jeszcze pod dawną nazwą Skypicker).

Do największych zakontraktowanych w 2016 r. inwestycji można zaliczyć również planowaną inwestycję amerykańskiej firmy GE Aviation, która do 2022 r. ma w pobliżu Pragi wybudować zakład produkcji silników lotniczych. Dokładna wartość inwestycji nie została jednak podana przez CzechInvest i – zgodnie z informacjami prasowymi – nie będzie ujawniana także przez kierownictwo firmy. Wiadomo jednak, że cały projekt GE Aviation w Europie (obejmujący m.in. także Polskę i Włochy) firma wycenia na 9,8 mld CZK (1,56 mld PLN), a główną siedzibą projektu ma być właśnie RCz.

Tab 2


W 80% przypadków inwestorzy zabiegają o przyznanie ulg inwestycyjnych. Jak zauważa CzechInvest, oprócz nich, coraz większe znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma jakość oferty czeskich poddostawców, stabilność i bezpieczeństwo kraju, a także możliwość zapewnienia wsparcia w długofalowym rozwoju firmy, w celu uzyskania coraz wyższej wartości dodanej produktów i usług. Z kolei do najważniejszych barier wskazywanych przez potencjalnych inwestorów zalicza się niedostatek wykwalifikowanej siły roboczej, brak dostatecznie dużych i jednocześnie gotowych do przejęcia lokalizacji pod inwestycje, a także długie procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

W najbliższych latach CzechInvest oczekuje zwiększonego zainteresowania inwestycjami ze strony firm sektora lotniczego (w ślad za inwestycją GE Aviation prowadzone są rozmowy z potencjalnymi czeskimi poddostawcami). Spodziewane jest również ożywienie zainteresowania ze strony inwestorów japońskich i brytyjskich. Jednocześnie agencja liczby się z możliwym odejściem z RCz tzw. montowni, co umożliwiłoby uwolnienie tak obecnie cennych zasobów siły roboczej dla firm tworzących produkty z wyższą wartością dodaną.

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych agencji CzechInvest oraz ihned.cz.