Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStan i perspektywy rozwoju czeskiej gospodarki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-05-19 13:15:35
czechy, gospodarka, przemysł, handel, eksport, import

27 kwietnia br. odbyło się spotkanie nowego czeskiego ministra przemysłu i handlu J. Havliczka z korpusem dyplomatycznym, na którym zarysował on stan i perspektywy rozwoju czeskiej gospodarki.

Czeski minister przypomniał, że czeska gospodarka jest w znacznej mierze zależna od handlu zagranicznego, a znaczna część PKB (27% w 2016 r.) jest wytwarzana przez przemysł przetwórczy. Wzrost gospodarczy w ub.r. wyniósł 2,4%, a bezrobocie było najniższe w całej UE. Spadek tempa wzrostu w stosunku do 2015 r. (4,5%) wynikał z zakończenia czerpania środków unijnych z poprzedniej perspektywy budżetowej.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 2016 r. o 2,9% r/r, głównie dzięki branży motoryzacyjnej, która odpowiada bezpośrednio za 22% wartości sprzedanej całego sektora, mając pozytywny wpływ na szereg powiązanych z nią branż przemysłu. Ocenia się, że wzrost produkcji przemysłowej w całym 2017 r. wyniesie ok. 3,5% r/r; kluczowymi czynnikami będą tutaj zmiany globalnego popytu na pojazdy silnikowe oraz rozwój sytuacji gospodarczej w głównych krajach partnerskich, w szczególności w Niemczech.

Republika Czeska systematycznie notuje nadwyżkę w handlu zagranicznym: w 2016 r. eksport znów rósł szybciej od importu (2,4% wobec 0,3% r/r), a nadwyżka zwiększyła się do 487,1 mld CZK (ok. 77 mld PLN). Czeski eksport wykazuje silną zależność zarówno sektorową (56,3% udział maszyn i urządzeń transportowych w eksporcie ogółem w 2016 r.), jak i geograficzną (83,6% eksportu trafia do państw członkowskich UE). Duże i rosnące znaczenie w czeskich obrotach handlowych ma Polska: jej udział w czeskim eksporcie w okresie 2000-2016 wzrósł z 5,4% do 5,8%, a w czeskim imporcie z 3,6% do 8,3%. Oczekuje się, że w latach 2017 i 2018 nastąpi dalszy wzrost czeskich obrotów handlowych, czemu sprzyjać będzie poprawa wskaźników wzrostu w szeregu państw UE.

 

Opracowanie: WPHI w Pradze.