Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrezentacja Przeglądu Polityki Energetycznej Republiki Czeskiej i WEO 2016

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2016-12-16 08:29:14
czechy, energetyka, oze, energia, weo, iea, mae

13 grudnia 2016 r. dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), Fatih Birol, zaprezentował w Pradze dwa raporty kierowanej przez siebie organizacji: World Energy Outlook (WEO) 2016 oraz Przegląd Polityki Energetycznej Republiki Czeskiej. W prezentacji m.in. wziął udział czeski minister przemysłu i handlu J. Mladek.

Najważniejsze wnioski wypływające z raportu WEO 2016 są następujące:

- rynek ropy naftowej w 2015 i 2016 r. cechował zastój w zakresie inwestycji w wydobycie surowca; również prognoza na 2017 r. przewiduje spadek inwestycji, co byłoby zjawiskiem bez precedensu, mogącym skutkować niestabilnością cen na rynkach światowych. Spadki wydatków inwestycyjnych nie są równomiernie rozłożone pomiędzy poszczególnymi krajami i dotyczą głównie USA, Kanady, Brazylii oraz państw afrykańskich, a mniej krajów bliskowschodnich (m.in. z tego powodu udział krajów tego regionu w globalnej produkcji ropy naftowej znajduje się – wg stanu na listopad 2016 r. – na najwyższym poziomie od 40 lat);

- mimo przewidywanego podwojenia liczby pojazdów na świecie w okresie 2015-2040, oczekuje się spadku popytu na ropę naftową w sektorze samochodowym, m.in. dzięki rozwojowi rynku samochodów elektrycznych, poprawie efektywności zużycia paliw oraz rosnącemu wykorzystaniu gazu ziemnego i biopaliw w napędach. Jednocześnie w tym samym okresie znacząco wzrośnie zużycie ropy naftowej w sektorze petrochemicznym, lotniczym czy morskim;

- gaz ziemny wchodzi w okres drugiej złotej rewolucji: po boomie wydobycia gazu z łupków w USA (w 2009 r.), obecnie rynek zdobywa sektor LNG; przewiduje się, że w latach 30-ych obecnego stulecia zużycie gazu dla celów energetycznych przekroczy zużycie węgla;

- do 2040 r. oczekuje się również spadku zużycia węgla w Chinach (na które obecnie przypada połowa światowego zużycia; głównym powodem spadkowej prognozy jest przewidywana walka z zanieczyszczeniem powietrza w chińskich miastach), UE i USA; z drugiej strony wzrośnie zużycie tego surowca w Azji Płd.-Wsch. i Indiach (budowa elektrowni węglowych to najtańszy środek walki z tzw. ubóstwem energetycznym, pozwalając znacznej liczbie osób na uzyskanie dostępu do energii elektrycznej);

- odnawialne źródła energii w 2015 r. odnotowały największy przyrost zainstalowanych mocy wytwórczych spośród wszystkich źródeł energii (większy nawet niż wszystkie pozostałe razem); przewiduje się dalszy rozwój OZE, a głównym motorem wzrostu mają być Chiny. Choć wskutek rozwoju technologicznego ceny różnych rodzajów OZE w ostatnich latach znacząco spadły, nie są one wciąż w stanie przetrwać na rynku bez wsparcia rządowego.

Pełny raport można nabyć poprzez stronę www.iea.org/newsroom/news/2016/november/world-energy-outlook-2016.html. Na stronie tej znajduje się także podsumowanie raportu.

 

Najważniejsze wnioski wypływające z Przeglądu Polityki Energetycznej Republiki Czeskiej są następujące:

- RCz cieszy się wysokim poziomem bezpieczeństwa energetycznego, m.in. dzięki dobrym połączeniom energetycznym zarówno wewnątrz kraju, jak i z państwami sąsiednimi (RCz jest pod tym względem liderem w regionie Europy Środkowej);

- IEA pozytywnie ocenia przyjęcie przez RCz w ub.r. zaktualizowanej Strategicznej Koncepcji Energetycznej (SEK), która określa priorytety państwa w dziedzinie energetyki w horyzoncie 25 lat (pełny tekst wraz z materiałami uzupełniającymi można pobrać ze strony http://www.mpo.cz/dokument158059.html); IEA podkreśla jednak, że nadszedł teraz czas na wdrażanie konkretnych programów realizujących strategię, które muszą otrzymać odpowiedni budżet;

- pomimo, że poziom emisji CO2 w RCz od 2000 r. stopniowo spada, uzależnienie gospodarki od węgla jest wciąż wysokie w porównaniu do innych państw członkowskich IEA (RCz jest na 4. miejscu wśród państw IEA pod względem udziału węgla w produkcji energii elektrycznej – w 2014 r. wyniósł on 51,5%); RCz nie powinna mieć jednak problemów ze spełnieniem celów unijnych w zakresie obniżki emisji CO2 do 2020 r., nawet biorąc pod uwagę obecne ożywienie gospodarcze, które zwykle oznacza także wzrost emisji. Większy problem stanowi zanieczyszczenie powietrza ze źródeł lokalnych (zwłaszcza poprzez systemy ogrzewania domowego), które w niektórych regionach i miastach wymaga podjęcia zdecydowanych działań; IEA zaniepokoiło zniesienie przez obecny rząd w październiku 2015 r. limitów na wydobycie węgla w wybranych regionach (m.in. w kopalni węgla brunatnego k. miejscowości Bilina w woj. usteckim), co - wg IEA - stoi w sprzeczności z intencjami rządu dot. przejścia na gospodarkę niskoemisyjną;

- w latach 2010-14 doszło do zwiększenia udziału OZE w łącznych dostawach energii pierwotnej z 6,7% do 9,4% (charakterystyczny dla Czech jest szczególnie wysoki udział w OZE energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne), przy czym SEK zakłada dalszy jego wzrost do 25% w 2040 r. IEA zwraca jednak uwagę, że od 2013 r. sektor OZE w RCz znajduje się w stagnacji, a nawet niektóre moce wytwórcze są likwidowane. Kluczowa jest tutaj, wg IEA, przewidywalność długofalowego wsparcia dla OZE ze strony instytucji rządowych – takich mechanizmów póki co w RCz brakuje;

- jednym z głównych wyzwań czeskiej polityki energetycznej pozostaje ustalenie mechanizmu finansowania rozbudowy mocy wytwórczych w elektrowniach jądrowych, jako działania zapewniającego równocześnie wzrost niezależności energetycznej oraz ograniczającego emisje gazów cieplarnianych;

- IEA zaleca RCz większe wykorzystanie zasobów gazu w produkcji energii; oprócz walorów środowiskowych, RCz ma na tym polu duże możliwości, dzięki długoterminowym kontraktom na dostawy tego surowca oraz stosunkowo dużej pojemności podziemnych magazynów, które dodatkowo planuje się rozbudować (z obecnych 37% rocznego zapotrzebowania na 50%);

- pomimo, że w ostatnich latach odnotowano poprawę w zakresie efektywności energetycznej gospodarki, pozostaje ona na niższym poziomie niż w państwach ościennych, takich jak Niemcy, Słowacja czy Polska (Polska wyprzedziła pod tym względem RCz pod koniec XX w.); w celu jej poprawy wymagane jest m.in. wzmocnienie koordynacji działań różnych instytucji rządowych oraz lepsza współpraca z biznesem.

Pełny raport w j. angielskim można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-policies-of-iea-countries---czech-republic-2016-review.html.

 

Opracowanie: WPHI w Pradze

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert