Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi bankowe w Czechach

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-27 12:40:45
czechy, banki

Czeski system bankowy składa się z banku centralnego, którego funkcję pełni Narodowy Bank Czeski (Česká národní banka) oraz z banków komercyjnych - uniwersalnych i specjalistycznych.

Banki uniwersalne świadczą większość usług bankowych zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych, a także prowadzą inne operacje na rynku finansowym. Banki specjalistyczne świadczą tylko niektóre usługi finansowe, np. kredytowanie budownictwa mieszkaniowego lub operacji eksportowych.

Wg stanu na grudzień 2016 roku, w Republice Czeskiej funkcjonuje 46 banków (w tym zagranicznych placówek banków), którym Czeski Bank Narodowy udzielił licencji na prowadzenie usług bankowych, zgodnie z ustawą nr 21/1992 o bankach (Zákon o bankách). Warunkiem udzielenia licencji jest m.in. wniesienie kapitału w wysokości co najmniej 500 mln CZK (tj. ok. 18,5 mln EUR), odpowiednie kwalifikacje personelu kierowniczego oraz spełnienie określonych wymogów technicznych i organizacyjnych.

Oprócz banków, na czeskim rynku finansowym działają kasy oszczędnościowe i spółdzielnie kredytowe, które zostały utworzone na podstawie ustawy nr 87/1995 o kasach oszczędnościowych i spółdzielniach kredytowych (Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech).

Wszystkie czeskie banki, włącznie z oddziałami banków zagranicznych, są zobowiązane do ubezpieczenia depozytów za pośrednictwem Systemu Gwarancyjnego Rynku Finansowego (Garanční systém finančního trhu; https://www.garancnisystem.cz/), który z dn. 1 stycznia 2016 r. przejął funkcje Funduszu Ubezpieczeń Depozytów. Depozyty bankowe (zarówno w koronach czeskich, jak i w walucie obcej) podlegają ubezpieczeniu, o ile spełniają określone warunki dotyczące ich identyfikacji, tj.:

 • w przypadku osób fizycznych depozyt musi zawierać dane jego właściciela (imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia lub numer identyfikacyjny);
 • w przypadku osób prawnych - nazwę handlową, adres siedziby oraz (w przypadku podmiotu czeskiego) nr identyfikacyjny (por. § 41c ust. 3 ustawy nr 21/1992 o bankach).

Ewentualne odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytów wypłacane są do wysokości 100 tys. EUR na rzecz jednego klienta w jednym banku (od początku 2016 r. w wyjątkowych przypadkach, np. rekompensaty środków finansowych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, możliwe jest zwiększenie tej kwoty do 200 tys. EUR). Depozyty bankowe klientów placówek zagranicznych banków, których spółka-matka ma główną siedzibę winnym państwie UE, są ubezpieczone w systemie ubezpieczenia depozytów w tym państwie (dotyczy to m.in. czeskiego oddziału mBanku).

 

Do dużych banków o aktywach powyżej 500 mld CZK (tj. ok. 18,5 mld EUR) należą:

 • Česka spořitelna, a.s. (Czeska Kasa Oszczędności SA); www.csas.cz; właścicielem jest austriacki Erste Bank;
 • Československá obchodní banka, a.s. (Czechosłowacki Bank Handlowy SA); www.csob.cz; właścicielem jest belgijski KBC Bank N.V.;
 • Komerční banka, a.s. (Bank Komercyjny SA); www.kb.cz; właścicielem jest francuska grupa Société Générale;
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; www.unicreditbank.cz; bank należy do międzynarodowej grupy UniCredit, której główna siedziba mieści się w Mediolanie.

 

Do średniej wielkości banków o aktywach od 50 (1,85 mld EUR) do 500 mld CZK należą:

 • Česká exportní banka, a.s. (Czeski Bank Eksportowy SA); www.ceb.cz; państwowa instytucja bankowa wspierająca czeski eksport;
 • MONETA Money Bank, a.s.; https://www.moneta.cz/; wcześniej działający jako GE Money Bank (w 2015 r. General Electric zdecydował o sprzedaży banku i wyjściu z czeskiego rynku); sprzedaż akcji banku w 2016 r. była największym wydarzeniem na praskiej giełdzie od 2008 r.
 • Hypoteční banka, a.s. (Bank Hipoteczny SA); www.hypotecnibanka.cz; bank specjalizujący się w kredytach hipotecznych, należący do grupy CSOB;
 • PPF banka, a.s. (www.ppfbanka.cz) oraz Air Bank, a.s. (https://www.airbank.cz/cs/); banki należące do najbogatszego Czecha Petra Kellnera, który kontroluje je poprzez spółkę PPF z siedzibą w Amsterdamie;
 • Raiffeisenbank, a.s.; www.rb.cz; bank należy do austriackiej grupy Raiffeisen Bank International AG;
 • Sberbank CZ, a.s.; www.sberbankcz.cz; rosyjski Sberbank przejął w 2011 r. m.in. czeskie aktywa austriackiego Volksbanku, a w 2013 r. dokonał rebrandingu placówek;
 • J&T BANKA, a.s.; https://www.jtbank.cz/; większościowe udziały ma firma J&T Finance Group dwóch słowackich biznesmenów: Ivana Jakabovicza i Jozefa Tkácza; stopniowo zwiększany ma być udział chińskiej spółki CEFC.

Zestawienie wszystkich banków działających na terytorium Republiki Czeskiej dostępne jest na stronie internetowej Czeskiego Banku Narodowego: (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz) oraz na stronie http://www.bankyvceskerepublice.cz/.

 

 

Pozostałe ważniejsze zagraniczne banki działające w RCz (pdf: PPE_PL_Lista bankow.pdf)Lista banków-page-001


 

Pliki do pobrania

Lista banków
pdf | 360.25 KB
Pobierz