Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzedsiębiorcy, spółki i pracownicy z Polski w Czechach

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-03-31 09:43:32
czechy, polacy, polska, rynek pracy, działalność gospodarcza, przedsiębiorczość

Wg stanu na koniec 2016 r., uprawnienia do działalności gospodarczej w Republice Czeskiej posiadało 2,3 tys. obywateli Polski. Zarejestrowanych było niespełna 2,5 tys. spółek prawa handlowego z kapitałem polskim przekraczającym 25%. Na czeskim rynku pracy zatrudnionych było 31,4 tys. polskich obywateli.

Przedsiębiorcy

Jak wynika z danych Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, najwięcej uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju w 2016 r. mieli obywatele Wietnamu (22,4 tys.) oraz Ukrainy (22,1 tys.), następnie obywatele Słowacji (15,4 tys.), Niemiec (3,1 tys.), Rosji (2,7 tys.) i Polski (2,3 tys.). W przypadku Wietnamu i Ukrainy w stosunku do 2010 roku odnotowano spadek uprawnień, natomiast w stosunku do pozostałych krajów ich wzrost. Największą dynamikę wzrostu w porównywanych latach miały uprawnienia wydane dla obywateli Rumunii (354%), Niemiec (204%), Rosji (188%), Włoch (175%) oraz wielkiej Brytanii (168%). Niższą dynamikę wzrostu miały uprawnieninia wydawane dla obywateli Bułgarii (146%), Słowacji (145%) i Polski (141%).

Wbrew polskim i czeskim doniesieniom medialnym, w przypadku obywateli naszego kraju dane nie wskazują na znaczący przyrost zainteresowania pozyskaniem uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Średnioroczny wzrost wydanych uprawnień Polakom między 2010 a 2016 r. wyniósł ok. 6% i był niższy niż w przypadku innych ww. krajów. Wzrost w ostatnich kilku latach również odpowiadał średniej i wynosił dla 2016 r. 6,3%, dla 2015 r. 6,0%, a dla 2014 r. 5,7%.Tabele statystyki-page-001


 

Spółki prawa handlowego

Według danych agencji Bisnode-CZ z lutego 2017 roku, w Republice Czeskiej - wg stanu na koniec 2016 r. - zarejestrowanych było ogółem 2 487 spółek prawa handlowego, w których udział kapitału polskiego przekraczał 25%. Liczba spółek ze 100% kapitałem polskim wynosiła 2 072 i stanowiła ok. 83% ogółu. Z kapitałem polskim w przedziale otwartym od 50% do 100% było 171 spółek, a z dokładnie 50% kapitałem pochodzenia polskiego 145 spółek. Liczba spółek o niższym udziale polskim, tj. w przedziale otwartym od 25 do 50%, wynosiła 99. Najwięcej spółek z kapitałem polskim założono w Pradze (818) oraz Ostrawie (626), następnie w Brnie (186), Czeskim Cieszynie (166), Trzyńcu (135), Hawierzowie (65) oraz Nachodzie (45).

Pomimo niewielkiego spadku liczby nowopowstałych spółek w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego, ich przyrost w ostatnich latach świadczy o utrzymującym się wysokim zainteresowaniu rynkiem czeskim ze strony polskich przedsiębiorców. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość nowych podmiotów to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o najniższym wymaganym wkładzie kapitałowym (od 2014 r. 1,- CZK) niezbędnym do zarejestrowania spółki. Większe inwestycje kapitałowe w 2016 roku polscy przedsiębiorcy wnieśli jedynie na poczet spółek: Capital Fund, Jl International Holding, Medical Clinic Invest, Juunto Software, Sirowa Czech, Bst Logistics Czech, Oxum Trade oraz Proventures.cz. Tabele statystyki-page-001 - kopie 2


Wzrost liczby przedsiębiorstw polskich na czeskim rynku, jest w dużej mierze efektem wzrostu obrotów handlowych i rozwoju współpracy gospodarczej. Nie odnotowuje się przypadków przenoszenia działalności – w zdecydowanej większości działalność w Polsce jest nadal kontynuowana, a w Czechach zakładany jest oddział czy spółka w celu poszerzenia działalności na nowym rynku, głównie w celu dystrybucji na tym rynku towarów wyprodukowanych w Polsce.

Poniżej przedstawiamy zestawienie polsko-czeskich obrotów handlowych, z którego wynika (w porównaniu z powyższymi wykresami), że liczba polskich przedsiębiorstw na rynku czeskim rośnie proporcjonalnie do wzrosty wartości wymiany handlowej. Tabele statystyki-page-001 - kopie


 

Pracownicy

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r., w Republice Czeskiej (RCz) zatrudnionych było 382 889 pracowników zagranicznych, w tym 284 148 obywateli państw UE/ EOG lub Szwajcarii (tj. osób, których nie dotyczą ograniczenia w dostępie do czeskiego rynku pracy) oraz 98 741 obywateli państw pozostałych. Najliczniej reprezentowani byli obywatele Słowacji, Ukrainy i Polski (por. tabelę poniżej).

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r., w RCz zatrudnionych było 31 355 obywateli naszego kraju (w tym 8 818 kobiet), co oznacza, że stanowili oni 8,2% ogólnej liczby zatrudnionych w RCz obcokrajowców i 11,0% zatrudnionych tu obywateli państw UE/ EOG lub Szwajcarii. Tabele statystyki-page-002


 

Tabele poniżej przedstawiają zatrudnienia pracowników polskich na rynku czeskim wg klasyfikacji CZ ISCO oraz w podziale na branże wg CZ NACE.Zgodnie z czeską klasyfikacja zatrudnionych (CZ ISCO) 53% polskich pracowników pracujących w tym kraju nie posiadało żadnego wykształcenia lub ukończyło jedynie szkołę podstawową, 41% miało wykształcenie średnie (z maturą lub bez), zaś pozostałe 6% - wykształcenie wyższe.
Tabele statystyki-page-002 - kopie


Tabele statystyki-page-003


 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie informacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej RCz oraz Bisnode-CZ.