Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Czeski przemysł leśny i drzewny

Republika Czeska produkuje rocznie ponad 15 mln m3 drewna, z czego prawie połowa eksportowana jest za granicę. Dodał : Krzysztof Dębiec | 08.01.2016 leśnictwo, przemysł drzewny, Czechy

artykuł nr 1 PL

Rynek papierosów w Czechach i wyzwania dla producentów w 2016 r.

Prawie cały czeski rynek papierosów kontrolowany jest przez 4 duże międzynarodowe koncerny, z jednym wyraźnym liderem. Charakterystyczne trendy ostatnich lat to spadająca sprzedaż, wskutek m.in. podnoszenia przez czeski rząd akcyzy na wyroby tytoniowe. Rok 2016 r. zapowiada także dodatkowe obostrzenia dla producentów. Dodał : Krzysztof Dębiec | 21.12.2015 papierosy, tytoniowe, Czechy, palenie

artykuł nr 2 PL

Czeski rynek słodyczy

Czeski rynek słodyczy zdominowany jest przez trzech największych producentów. Liderem jest firma Nestle Czechy, za nią plasuje się Opavia – LU, trzecia jest firma IDC Praha. Dodał : Krzysztof Dębiec | 08.12.2015 słodycze, ciastka, biszkopty, wafle, Czechy

artykuł nr 3 PL

Przemysł maszynowy w Republice Czeskiej

Przemysł maszynowy jest tradycyjnie jednym z filarów czeskiej gospodarki. Najbliższe lata zapowiadają dostosowania sektora do wyzwań związanych z modernizacją produkcji, zgodnie z koncepcją tzw. Przemysłu 4.0. Dodał : Krzysztof Dębiec | 02.12.2015 przemysł maszynowy, Czechy

artykuł nr 4 PL

Sytuacja na rynku drogerii w Republice Czeskiej

Po latach stałego przyrostu liczby wyspecjalizowanych drogerii, rynek czeski wydaje się być nasycony. O klientów konkurują przede wszystkim trzy pozostałe na rynku duże sieci drogeryjne: DM Drogerie Markt, Teta i Rossmann. Stawką jest ok. 40 mld CZK (ok. 1,48 mld EUR) wydawane corocznie przez Czechów na produkty kosmetyczno-drogeryjne. Dodał : Krzysztof Dębiec | 01.03.2016 drogerie, Czechy, kosmetyki

zdjęcie domyślne

Czeski rynek owoców i warzyw

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego w 2013 roku wzrosła w Republice Czeskiej zarówno produkcja warzyw jak i owoców. Produkcja świeżych warzyw wzrosła międzyrocznie o 6,9% i wyniosła 177,0 tys. ton, a świeżych owoców o 7,2% i wyniosła 151,7 tys. ton. Według danych z 2012 roku w zbiorach owoców dominują jabłka, na które przypada 68,8% tonażu zebranych owoców ogółem, następnie gruszki (5,4%), śliwki (5,1%) oraz porzeczka (5,0%). W zbiorach warzyw dominuje kapusta (23,0%), cebula (17,2%), marchew (12,2%) oraz pomidory (11,0%). Dodał : Migration-PAP | 04.09.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek ryb i przetworów rybnych

Produkcja ryb w Republice Czeskiej w 2012 roku wyniosła 20,8 tys. ton. Z tego na rynek krajowy do bezpośredniej sprzedaży trafiło 9,5 tys. ton, a do zakładów przetwórczych 2,3 tys. ton. Eksport żywych ryb wyniósł 8,6 tys. ton i w porównaniu z rokiem poprzednim obniżył się o przeszło 2%. Dodał : Migration-PAP | 04.09.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek mleka i wyrobów mlecznych

Roczna produkcja mleka w Republice Czeskiej utrzymuje się na poziomie 2,8 mld litrów, a skup na poziomie 2,3 mld litrów. Udział importu mleka i przetworów mlecznych w ogólnym spożyciu wynosi obecnie ok. 41% i wykazuje tendencje wzrostowe. Dodał : Migration-PAP | 04.09.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek mięsa

Produkcja mięsa wieprzowego w Czechach od wielu lat systematycznie spada. W 2012 roku jej spadek w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 13%, a w stosunku do 2008 r. 30%. Dopiero w 2013 roku odnotowano międzyrocznie niewielki wzrost produkcji (o ok. 3%) i przewiduje się, że w 2014 r. produkcja będzie również wyższa. Dodał : Migration-PAP | 04.09.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski przemysł obronny

Prezentacja nt. aktualnego stanu osobowego, uzbrojenia oraz budżetu Armii Republiki Czeskiej, najważniejszych przedsiębiorstw czeskiego przemysłu obronnego oraz możliwości promocji i współpracy dla polskiej branży obronnej. Dodał : Migration-PAP | 25.07.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek odzieżowy

Czeski rynek odzieżowy charakteryzuje obecnie produkcja małych serii i coraz częściej stosowana produkcja na zamówienie, przy równocześnie rozwijających się usługach doradztwa w zakresie mody i wizażu. Produkcja odzieży, podobnie jak cały czeski przemysł tekstylny, nastawiona jest proeksportowo – w ogólnych przychodach branży, przychody z eksportu stanowią aż 71% (firmy powyżej 50 pracowników). Dodał : Migration-PAP | 24.07.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski przemysł elektrotechniczny

Przemysł elektrotechniczny należy do kluczowych branż czeskiego przemysłu przetwórczego generujący wysoką wartością dodaną z wykorzystaniem średnich i wysoko zaawansowanych technologii produkcyjnych. Obecnie rozwój tej branży jest uzależniony od inwestycji w zakresie nauki, badań i rozwoju, a więc i od napływu zagranicznych inwestycji, zabezpieczających transfer technologii do sfery produkcyjnej. Dodał : Migration-PAP | 07.07.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek węgla kamienego

Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie jedynie łożysko morawsko-śląskie, będące przedłużeniem polskiego rewiru wydobywczego na obszarze czeskim. Po stronie polskiej znajduje się 70% zasobów tego rewiru, a po czeskiej 30%. Pozostałe rewiry wydobywcze, ze względu na wysokie koszty wydobycia, w latach 90-siątych zostały zamknięte. Spowodowało to spadek wydobycia z 30,7 mln ton (1990) na 12,7 mln ton (2008). Odnotowywany spadek wydobycia w latach następnych, związany jest ze spadkiem popytu, głównie ze strony przemysłu hutniczego. Dodał : Migration-PAP | 06.06.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek stolarki otworowej

Do największych producentów okien i drzwi należą firmy: Window Holding, Rehau, Stavona, Sulko, ArvinMertor, R1 Okna oraz Therm. Zestawienie wszystkich czeskich producentów okien i drzwi, posiadających autoryzację w zakresie produkcji stolarki otworowej, dostępne jest na portalu „Idealne okna” http://www.idealniokna.cz/vyrobci.aspx. Dodał : Migration-PAP | 16.05.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Czeski rynek budownictwa mieszkaniowego

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego od 2009 roku na rynku czeskim odnotowuje się spadek koniunktury w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, a od 2010 w budownictwie związanym z infrastrukturą. Największe cięcia inwestycyjne dotyczyły infrastruktury drogowej oraz kolejowej i związane są z ograniczeniami wydatków rządowych, w celu obniżenia deficytu budżetowego. Dodał : Migration-PAP | 16.05.2014 analizy rynkowe

zdjęcie domyślne

Aktualna sytuacja w czeskim przemyśle motoryzacyjnym

Udział sektora motoryzacyjnego w produkcji przemysłowej oraz w eksporcie Republiki Czeskiej wynosi obecnie ok. 20%. Według szacunków Czeskiego Zrzeszenia Przemysłu Motoryzacyjnego branża ta zatrudnia ok. 150 tys. osób, przy czym w 146 firmach członkowskich Zrzeszenia, na koniec 2012 roku zatrudnionych było 111 tys. osób. Udział przemysłu motoryzacyjnego w Produkcie Krajowym Brutto wynosi ok. 10%. Dodał : Migration4 | 14.02.2013

zdjęcie domyślne

Czeski rynek budownictwa mieszkaniowego i stolarki otworowej

W 2011 roku oddano do użytku 1.378 nowych budynków niemieszkalnych. Najwięcej powstało hoteli i pensjonatów, następnie obiektów transportu i telekomunikacji oraz obiektów handlowych. Najmniej do użytku oddano budynków administracyjnych i pozostałych niemieszkalnych. Pod względem powierzchni, najwięcej oddano obiektów przemysłowych (326 tys.m2) oraz handlowych (189 tys. m2), a najmniej budynków pozostałych niemieszkalnych (37,6 tys.m2) oraz obiektów transportu i telekomunikacji (75,6 tys.m2) Dodał : Migration4 | 05.06.2012

zdjęcie domyślne

Budownictwo w Republice Czeskiej

W 2011 r. czeski PKB wzrósł w cenach stałych o 1,7%, a branżą która miała największy wpływ na ten wynik był przemysł przetwórczy. Natomiast w tym samym okresie wyraźnie spadły wyniki branży budowlanej. Po latach bardzo dobrych wyników gospodarczych sektor budownictwa zanotował w 2011 r. gwałtowne pogorszenie sytuacji. Spadek był o to większy, że w poprzednich latach firmy budowlane pracowały jeszcze nad dokończeniem wcześniej uzyskanych zamówień, nie przybywały natomiast nowe. Dodał : Migration4 | 25.04.2012

zdjęcie domyślne

Przemysł samochodowy Republiki Czeskiej

Przemysł samochodowy to jedna z najważniejszych branż przemysłowych w Republice Czeskiej. Ma ona duże znaczenie zarówno w tworzeniu PKB, w zatrudnieniu, jak też w bilansie handlowym tego kraju. Z porównania większości głównych wskaźników ekonomicznych wynika, że branża ta osiągnęła swoje maksimum rozwojowe w 2007 roku, a w latach 2008 i 2009 w wyniku kryzysu gospodarczego nastąpiło jej zahamowanie a nawet spadek. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług działu NACE 29 w 2009 roku stanowiły 14,5% PKB (spadek w stosunku do 2007 r. o 3,7 punktów procentowych), udział wartości dodanej stanowił 2,8% PKB (spadek w stosunku do 2007 r. o 0,9 punktu procentowego), a w zatrudnieniu 3,3% (spadek w stosunku do 2007 r. o 0,4 punktu procentowego). Równocześnie doszło jednak do wzrostu udziału tej branży w eksporcie ogółem. W 2009 r. stanowiła ona aż 17,6% eksportu ogółem Republiki Czeskiej. Dodał : Migration4 | 20.10.2011

zdjęcie domyślne

Przemysł spożywczy Republiki Czeskiej

Przemysł spożywczy należy do tradycyjnych gałęzi gospodarki czeskiej. Jego znaczenie polega na przetwórstwie produktów rolnych i zapewnieniu żywności mieszkańcom. Z uwagi na fakt, że artykuły spożywcze i napoje tworzą ok. jednej piątej wydatków czeskich gospodarstw domowych, branża ma wyraźny wpływ na zachowania konsumenckie populacji. Od 2000 roku można zaobserwować trend zmniejszania się udziału branży spożywczej w przemyśle przetwórczym, tudzież w całej gospodarce kraju. W 2008 roku procentowy udział przychodów ze sprzedaży działu (OKEČ 15) w PKB wyniósł 7,9% (spadek w stosunku do 2000 roku o 3 pkt procentowe), w przypadku wartości dodanej było to 1,9% (w 2000 roku 2,4%). W przemyśle spożywczym (sekcja DA) w 2009 roku było zatrudnionych 10,6% ogólnej liczby pracowników przemysłu przetwórczego i 3% ogólnej liczby pracowników w ramach całej gospodarki Republiki Czeskiej. Dodał : Migration4 | 08.08.2011

z 2
Następna