Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWydatki na opiekę zdrowotną w Republice Czeskiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-06-02 15:58:32
czechy, opieka zdrowotna, służba zdrowia, leki, przemysł farmaceutyczny

Łączne wydatki na opiekę zdrowotną w Republice Czeskiej wyniosły w 2015 r. 353,7 mld CZK (56,3 mld PLN), tj. 7,8% PKB (przy średniej dla całej UE na poziomie 9,9%). Czechy zajęły pod względem udziału wydatków na opiekę zdrowotną w relacji do PKB 18. miejsce w UE.

W ciągu ostatnich 5 lat absolutna kwota wydatków na opiekę zdrowotną w RCz wzrastała z 340,7 mld CZK (54,1 mld PLN) w 2010 r. do 350,1 mld CZK (55,7 mld PLN) w 2013 r. i 353,7 mld CZK (56,3 mld PLN) w 2015 r. Spadał jednocześnie udział tych wydatków w stosunku do PKB: z 8,6% w 2010 r. do 8,5% w 2013 r. i 7,8% w 2015 r.

Z punktu widzenia podmiotów realizujących płatności, zdecydowanie największy udział w łącznej kwocie wydatków na opiekę zdrowotną (66,4%) w 2015 r. przypadł na 7 działających w RCz zakładów ubezpieczenia zdrowotnego. 18,3% wydatków zrealizowano z centralnego budżetu państwa i budżetów samorządowych, a 12,7% przypadło bezpośrednio na gospodarstwa domowe. Pozostałe 2,6% to wydatki instytucji pozarządowych, pracodawców (np. w formie finansowania badań okresowych) itp.

Średnie wydatki zakładów opieki zdrowotnej na jednego klienta wyniosły w 2015 r. 23 326 CZK (3 713 PLN) w przypadku kobiet i 21 677 CZK (3 450 PLN) w przypadku mężczyzn. Najwięcej środków pochłaniało leczenie chorób serca i układu krwionośnego (27,1 mld CZK, tj. 4,3 mld PLN), chorób nowotworowych (23,7 mld CZK, tj. 3,7 mld PLN) oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego (16,4 mld CZK, tj. 2,6 mld PLN). Ta ostatnia grupa chorób zanotowała najwyższy wzrost wydatków w porównaniu z 2010 r. – o 54%. Największe wydatki pod względem grup wiekowych przeznaczane były na osoby w wieku od 60 do 64 lat (25,4 mld CZK, tj. 4,0 mld PLN) oraz od 65 do 69 lat (25,3 mld PLN, tj. 4,0 mld PLN). W stosunku do 2010 r. odnotowano wzrost wydatków we wszystkich 5 najstarszych grupach wiekowych poczynając od 65-latków, natomiast spadek w 3 kolejnych, obejmujących osoby w wieku od 50 do 64 lat.zdrowie wykr.-page-001 1


Czeskie gospodarstwa domowe w 2015 r. wydały na opiekę zdrowotną 45,0 mld CZK (ok. 7,2 mld PLN), tj. o 2,3 mld CZK więcej niż w 2010 r. i 1,5 mld CZK więcej niż w 2013 r. Największa część tej kwoty w 2015 r. przypadła na leki z wolnej sprzedaży (27%), dopłaty za leki na receptę (21%) oraz na opiekę stomatologiczną (20%). Przeciętny Czech w 2015 r. wydał 1 168 CZK (186 PLN) na leki z wolnej sprzedaży i 902 CZK (144 PLN) na dopłaty do leków na receptę. Łącznie w 2015 r. wszystkie podmioty wydały na leki w Czechach 75,8 mld CZK (12,1 mld PLN).zdrowie 2


W I kw. 2017 r. czeski import leków wyniósł 1,04 mld EUR (+11,6% r/r), przy eksporcie na poziomie 0,6 mld EUR (+11,0% r/r). Głównymi państwami pochodzenia leków były Niemcy (198,7 mln EUR), Francja (90,9 mln EUR) i USA (68,1 mln EUR); Polska znalazła się na 12. miejscu, a import z naszego kraju wyniósł 32,6 mln EUR (+13,8% r/r). Głównymi państwami eksportowymi dla czeskiego przemysłu farmaceutycznego były Niemcy (147,5 mln EUR), Dania (107,4 mld EUR) i Słowacja (70,4 mln EUR); Polska znalazła się na 7. pozycji, a wartość czeskiego eksportu leków do naszego kraju wyniosła w IV kw. br. 21,0 mln EUR (+0,8%).

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.