Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAdministracja państwowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2015-12-31 08:52:26
administracja, czechy, linki, adresy

Dane kontaktowe instytucji administracji państwowej RCz

Portal Administracji Publicznej Republiki Czeskiej

(Portál veřejné správy České republiky)

 

www.statnisprava.cz

www.portal.gov.cz

Rada Ministrów Republiki Czeskiej

(Vláda České republiky)

 

www.vlada.cz

 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

(Ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

www.mpo.cz

Ministerstwo Rolnictwa

(Ministerstvo zemědělství)

 

www.mze.cz

Główny Inspektor Sanitarny

(Hlavní hygienik)

(organ właściwy w sprawie suplementów diet, lekarstw itp.)

 

www.mzcr.cz

Państwowy Urząd Weterynaryjny Republiki Czeskiej

(Státní veterinární správa České republiky)

 

www.svscr.cz

Państwowa Inspekcja Rolna i Żywnościowa

(Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

(jakość żywności, oznakowanie artykułów spożywczych)

 

www.szpi.gov.cz

Ministerstwo Sprawiedliwości

(Ministerstvo spravedlnosti)

  • Rejestr handlowy (Obchodní rejstřík)
  • Rejestr karny (Rejstřík trestů)
  • Rejestr firm upadłych (Evidence úpadců)
  • Rejestr biegłych i tłumaczy (Evidence znalců a tlumočníků)
  • Rejestr firm niewypłacalnych (Insolvenční rejstřík)

 

www.justice.cz

Ministerstwo Transportu

(Ministerstvo dopravy)

 

www.mdcr.cz

Ministerstwo Finansów

(Ministerstvo financí)

 

www.mfcr.cz

Ministerstwo Kultury

(Ministerstvo kultury)

 

www.mkcr.cz

Ministerstwo Obrony

(Ministerstvo obrany)

 

www.army.cz

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

(Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 

www.mpsv.cz

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

(Ministerstvo pro místní rozvoj)

 

www.mmr.cz

Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 

www.msmt.cz

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

(Ministerstvo vnitra)

 

www.mvcr.cz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

(Ministerstvo zahraničních věcí)

 

www.mzv.cz

Ministerstwo Zdrowia

(Ministerstvo zdravotnictví)

 

www.mzcr.cz

Ministerstwo Środowiska Naturalnego

(Ministerstvo životního prostředí)

 

www.mzp.cz

Rejestr działalności gospodarczej

(Registr živnostenského podníkání)

 

www.zivnostenskyrejstrik.cz

www.rzp.cz

 

Czeska Inspekcja Handlowa

(Česká obchodní inspekce)

 

www.coi.cz

Urząd Ochrony Konkurencji

(Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

(organ właściwy w sprawie zamówień publicznych)

 

www.compet.cz

Czeski Bank Narodowy

(Česká národní banka)

 

www.cnb.cz

Czeski Urząd Statystyczny

(Český statistický úřad)

 

www.czso.cz

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

(agencja ds. wspierania handlu)

 

www.czechtrade.cz

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

(agencja ds. wspierania inwestycji zagranicznych)

 

www.czechinvest.cz