Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzesko-polska wymiana handlowa w okresie I-V 2017

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-07-14 11:56:41
czechy, handel, eksport, import

Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych pięciu miesiącach 2017 r., w stosunku do roku poprzedniego, były o 6,2% wyższe i wyniosły 8 499,8 mln EUR. Polska była 3. największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej zarówno pod względem importu (udział 7,8% w imporcie RCz), jak i eksportu (6,1%).

Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 13,5% i wyniosła 3 962,2 mln EUR, a wartość importu o 0,5% i wyniosła 4 537,6 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską zmalał o 43,9% i wyniósł 575,4 mln EUR.handel I-V-page-001


W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 210,8 mln EUR, tj. o 15,3%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 81,4 mln EUR, tj. o 88,4%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 71,3 mln EUR, tj. o 20,5%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 68,0 mln EUR, tj. o 8,4%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 65,5 mln EUR, tj. o 18,9%). Spadek eksportu odnotowano w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 35,6 mln EUR, tj. o 41,5%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 31,8 mln EUR, tj. o 12,6%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 1,0 mln EUR, tj. o 3,0%).

W czeskim imporcie z Polski wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 129,2 mln EUR, tj. o 10,3%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 83,2 mln EUR, tj. o 15,5%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 15,9 mln EUR, tj. o 17,1%), w grupie napojów i tytoniu (o 12,7 mln EUR, tj. o 18,6%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 4,9 mln EUR, tj. o 66,8%). Spadek importu odnotowano w grupie żywności i zwierząt żywych (o 79,9 mln EUR, tj. o 15,8%), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 59,0 mln EUR, tj. o 59,0%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 51,2 mln EUR, tj. o 10,9%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 29,0 mln EUR, tj. o 2,4%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 4,7 mln EUR, tj. o 1,8%).

Największy deficyt w handlu z Polską w omawianym okresie Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-327,1 mln EUR), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-208,8 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (-206,0 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-79,2 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+213,2 mln EUR), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+74,8 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+9,1 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+2,0 mln EUR).

W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,4%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,7%); następnie przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (2,4%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,2%), meble do siedzenia (1,4%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne; druty i kable izolowane oraz rowery trzykołowe, samochodziki, modele, łamigłówki i inne zabawki (po 1,2%), a także aparaty i urządzenia telefoniczne (1,1%) oraz odpady i złom z żeliwa i stali (1,0%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 24,8% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 36,1%.

W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (9,2%); następnie meble do siedzenia (5,1%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (3,4%), węgiel kamienny (3,2%), drut miedziany (3,0%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (1,7%), druty i kable izolowane (1,4%), wyroby ze stali lub żeliwa walcowane na gorąco (1,3%), a także mięso drobiowe oraz konstrukcje z żeliwa lub stali (po 1,2%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 30,8% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 31,1%.

W pierwszych pięciu miesiącach 2017 r. Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,8%), po Niemczech (25,9%) i Chinach (11,8%), a przed Słowacją (4,9%), Włochami (4,1%), Rosją i Francją (po 3,1%), a także trzecim partnerem tego kraju pod względem eksportu (6,1%), po Niemczech (32,8%) i Słowacji (7,6%), a przed Francją (5,1%), Wielką Brytanią (5,0%), Austrią (4,4%), Włochami (4,2%) i Hiszpanią (3,0%).

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, spadek dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych pięciu miesiącach 2017 r. spowodowany był głównie przejściem czeskiego deficytu w nadwyżkę w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (zmiana o 122,5 mln EUR), spadkiem czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 97,0 mln EUR), paliw mineralnych i smarów (o 86,1 mln EUR) oraz żywności i zwierząt żywych (o 48,2 mln EUR), a także wzrostem czeskiej nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o 81,6 mln EUR) oraz surowców z wyjątkiem paliw (o 23,0 mln EUR). Z drugiej jednak strony, pogłębił się czeski deficyt w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 17,7 mln EUR), napojów i tytoniu (o 13,6 mln EUR) oraz wyrobów pozostałych (o 0,7 mln EUR).

Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych ponadprzeciętną dynamikę w omawianym okresie wykazywały węgiel kamienny (261%), energia elektryczna (257%), platerowane wyroby ze stali lub żeliwa (221%), elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny do pojazdów (214%), sztaby i pręty ze stali niestopowej walcowane na gorąco (190%), samochody osobowe (189%), wyroby ze stali lub żeliwa walcowane na gorąco (171%), odbiorniki TV i monitory (169%) oraz ołów nieobrobiony (154%). Największy międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku przetworzonych olejów ropy naftowej, benzyny i nafty (23%), oleju rzepakowego (31%), drutów i kabli izolowanych (86%), silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym (88%), aluminium nieobrobionego (94%) oraz pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (99%).

Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały węglowodory cykliczne (3 816%), przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (321%), nasiona rzepaku i rzepiku (257%), taśmy i dyski magnetyczne oraz sztaby i pręty ze stali walcowane na gorąco (po 190%), odpady i złom z żeliwa i stali (167%), polimery etylenu w formach podstawowych (147%), pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych (146%) oraz monitory i projektory (141%). Największy spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku oleju rzepakowego (39%), aparatów i urządzeń telefonicznych (77%), aparatury odbiorczej dla radiofonii i radiotelegrafii (84%), nowych opon z gumy (88%), ciągników (89%) oraz leków złożonych przygotowanych do sprzedaży detalicznej (96%).

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.

 

Wg danych Ministerstwa Rozwoju RP (system informacji Insigos), polsko-czeskie obroty handlowe w okresie styczeń-maj 2017 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 7,0% i wyniosły 8 155,1 mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 3,6% i wyniósł 5 202,0 mln EUR, a import o 13,5% i wyniósł 2 953,1 mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 2 248,9 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka zmniejszyła się o 170,5 mln EUR, tj. o 7,0%. Dane te wskazują, że w badanym okresie Republika Czeska była 3. największym odbiorcą polskiego eksportu (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz 7. dostawcą towarów (za Niemcami, Chinami, Rosją, Włochami, Francją i Holandią).​