Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-XI 2016

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-11 09:41:57
czechy, handel, eksport, import

Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 11 miesiącach 2016 r. były o 4,0% r/r wyższe i wyniosły 17 576,9 mln EUR.

Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 0,9% i wyniosła 7 761,5 mln EUR, a wartość importu z Polski wzrosła o 6,6% i wyniosła 9 815,3 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 34,9% i wyniósł 2 053,8 mln EUR.wykres PL-CZ trade-page-001


W czeskim eksporcie do Polski największe wzrosty wartościowe odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 214,8 mln EUR, tj. o 7,5%), paliw mineralnych i smarów (o 34,7 mln EUR, tj. o 21,5%) oraz surowców z wyjątkiem paliw (o 28,5 mln EUR, tj. o 9,9%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 142,8 mln EUR, tj. o 7,3%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 54,8 mln EUR, tj. o 6,5%) oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 11,0 mln EUR, tj. o 1,4%).

W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 265,4 mln EUR, tj. o 26,8%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 122,2 mln EUR, tj. o 14,4%), w grupie maszyn i środków transportu (o 92,4 mln EUR, tj. o 3,5%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 73,2 mln EUR, tj. o 3,0%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 61,2 mln EUR, tj. o 10,5%). Spadek importu odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 41,4 mln EUR, tj. o 17,5%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 24,4 mln EUR, tj. o 2,2%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 5,0 mln EUR, tj. o 21,7%).

Największy deficyt w handlu z Polską w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-723,2 mln EUR), następnie w grupie żywności i zwierząt żywych (-545,7 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-459,0 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-447,6 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (-185,3 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+327,5 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+120,5 mln EUR).

W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (9,4%) oraz części i akcesoria samochodowe (6,0%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,7%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), rowery trzykołowe, samochodziki, modele, łamigłówki i inne zabawki oraz podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (po 1,7%), olej rzepakowy oraz meble do siedzenia (po 1,6%), druty i kable izolowane (1,5%) oraz nowe opony z gumy (1,2%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 29,3% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 4,2%.

W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,3%); następnie meble do siedzenia (4,1%), przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (3,2%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (2,9%), przyrządy do golenia (2,5%), drut miedziany (2,4%), olej rzepakowy oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (po 1,8%), a także druty i kable izolowane oraz węgiel kamienny (po 1,6%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 30,2% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 37,4% (głównie wskutek wzrostu importu przyrządów do golenia o 208,6%).

W okresie I-XI 2016 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 8,3%), po Niemczech (26,6%) i Chinach (12,5%), a przed Słowacją (5,1%), Włochami (4,3%), Francją (3,2%) i Holandią (3,0%). Polska była także trzecim partnerem RCz pod względem eksportu (5,7%), po Niemczech (32,5%) i Słowacji (8,4%), a przed Wielką Brytanią i Francją (po 5,2%), Włochami (4,3%) oraz Austrią (4,2%).

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. spowodowany był głównie wzrostem czeskiego deficytu w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 276,4 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 216,0 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 177,0 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 26,6 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 6,9 mln EUR), a także zmianą zeszłorocznej nadwyżki w deficyt w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zmiana o 55,2 mln EUR, do poziomu -40,1 mln EUR).

Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych ponadprzeciętną dynamikę w omawianym okresie wykazywały wspomniane już przyrządy do golenia (309%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (222%), przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (142%), leki (140%), koks i półkoks (137%), węglowodory cykliczne (136%), czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (130%) oraz olej rzepakowy (127%). Największy międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku kawy i jej substytutów (48%), silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym (55%), aparatów i urządzeń telefonicznych (58%), odpadów i złomu z żeliwa i stali (75%), aluminium nieobrobionego (81%), ołowiu nieobrobionego (82%), drutu miedzianego (88%) oraz węgla kamiennego (90%).

Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (403%), aparatura odbiorcza dla radiofonii i radiotelefonii (340%), pompy i podnośniki do cieczy (196%), wełna i sierść zwierzęca (142%), aparatura odbiorcza dla telewizji, monitory i projektory (138%), czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (137%) oraz maszyny i urządzenia klimatyzacyjne (132%). Największy spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku kawy i jej substytutów (54%), traktorów (77%), aparatów i urządzeń telefonicznych (82%), polistyrenu (86%), oleju rzepakowego (87%), armatury do rur i kotłów (88%) oraz środków czystości (89%).

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.