.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2016-09-16 08:58:11
handel, czechy, eksport, import

Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i wyniosły 10 970,6 mln EUR.

Wartość czeskiego eksportu do Polski spadła o 1,0% i wyniosła 4 823,9 mln EUR, a wartość importu z Polski wzrosła o 8,4% i wyniosła 6 146,7 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 65,9% i wyniósł 1 322,8 mln EUR.wykres H PL-CZ-page-001


W czeskim eksporcie do Polski największe wzrosty wartościowe odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 84,8 mln EUR, tj. o 4,7%), paliw mineralnych i smarów (o 49,7 mln EUR, tj. o 59,3%) oraz żywności i zwierząt żywych (o 15,6 mln EUR, tj. o 4,9%). Spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 159,5 mln EUR, tj. o 12,3%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 55,2 mln EUR, tj. o 10,1%) oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 12,0 mln EUR, tj. o 2,5%).

W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 169,1 mln EUR, tj. o 29,8%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 127,1 mln EUR, tj. o 25,2%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 74,7 mln EUR, tj. o 22,5%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 62,7 mln EUR, tj. o 10,0%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 58,2 mln EUR, tj. o 3,7%). Spadek importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 42,5 mln EUR, tj. o 2,5%), surowców z wyjątkiem paliw (o 25,7 mln EUR, tj. o 17,0%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 5,8 mln EUR, tj. o 35,2%).

Największy deficyt w handlu z Polską w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-494,7 mln EUR), następnie w grupie żywności i zwierząt żywych (-351,3 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-272,9 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-262,7 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (-137,4 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+200,8 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+74,4 mln EUR).

W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,5%) oraz części i akcesoria samochodowe (6,2%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,5%), olej rzepakowy oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (po 1,9%), meble do siedzenia (1,7%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,6%), druty i kable izolowane oraz rowery trzykołowe, samochodziki, modele, łamigłówki i inne zabawki (po 1,5%), a także nowe opony z gumy (1,3%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 28,6% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 8,4%.

W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,3%); następnie meble do siedzenia (4,2%), przyrządy do golenia (3,9%), przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (3,6%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (2,8%), drut miedziany (2,3%), olej rzepakowy (2,1%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (1,9%), druty i kable izolowane (1,6%), a także węgiel kamienny (1,4%). Na 10 ww. grup towarowych przypadało 32,1% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 339,4% (głównie wskutek wzrostu importu przyrządów do golenia o 3 199,2%).

W okresie I-VII 2016 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 8,4%), po Niemczech (26,6%) i Chinach (12,1%), a przed Słowacją (4,9%), Włochami (4,4%), Francją (3,3%) i Holandią (3,1%). Polska była także trzecim partnerem RCz pod względem eksportu (5,7%), po Niemczech (32,4%) i Słowacji (8,5%), a przed Wielką Brytanią (5,4%), Francją (5,3%), Włochami (4,4%) oraz Austrią (4,1%).

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. spowodowany był głównie wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 217,7 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 181,1 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 47,1 mln EUR), a także zmianą zeszłorocznej nadwyżki w deficyt w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (zmiana o 182,3 mln EUR, do poziomu -137,4 mld EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (zmiana o 39,3 mln EUR, do poziomu -26,1 mln EUR).

Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych ponadprzeciętną dynamikę w omawianym okresie wykazywały wspomniane już przyrządy do golenia (3 299%), preparaty do makijażu i pielęgnacji skóry (468%), przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (204%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (173%), czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (168%), olej rzepakowy (157%), meble do siedzenia (156%) oraz węglowodory cykliczne (151%). Największy międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym (47%), aparatów i urządzeń telefonicznych (55%), ołowiu nieobrobionego (63%), aluminium nieobrobionego (65%), węgla kamiennego (77%) oraz drutu miedzianego (78%).

Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały przetworzone oleje ropy naftowej, benzyna i nafta (746%), aparatura odbiorcza dla radiofonii i radiotelefonii (400%), pompy i podnośniki do cieczy (241%), wełna i sierść zwierzęca (156%), czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (165%) oraz rowery trzykołowe, samochodziki, modele, łamigłówki i inne zabawki (147%). Największy spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku kawy i jej substytutów (67%), aparatów i urządzeń telefonicznych (78%), środków czystości (84%), pozostałych wyrobów z żeliwa lub ze stali (92%) oraz odpadów i złomu z żeliwa i stali (93%).

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.

 

Wg danych Ministerstwa Rozwoju RP (system informacji Insigos), polsko-czeskie obroty handlowe w okresie I-VII 2016 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 1,1% i wyniosły 10 523 mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 2,2% i wyniósł 6 933 mln EUR, a import spadł o 1,0% i wyniósł 3 590 mln EUR. Wg tych danych Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 3 342 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 186 mln EUR, tj. o 5,9%. Dane te wskazują, że w badanym okresie Republika Czeska była 2. największym odbiorcą polskiego eksportu (po Niemczech) oraz 7. dostawcą towarów (za Niemcami, Chinami, Rosją, Włochami, Francją i Holandią).