Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRelacja z konferencji nt. przemysłu 4.0

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-10-25 10:51:10
przemysł, czwarta rewolucja przemysłowa, czechy

29 czerwca br. odbyło się spotkanie „Czeskie przedsiębiorstwa w czwartej rewolucji przemysłowej”, zorganizowane przez portal Euractiv.cz we współpracy z Przedstawicielstwem KE w RCz, Izbą Gospodarczą RCz, Ministerstwem Przemysłu i Handlu RCz (MPO) oraz Erste Corporate Banking.

Poniżej prezentujemy relację z wystąpień głównych dyskutantów.

O. Macak (Dyrektor Departamentu Analiz Sektorowych i Polityki Przemysłowej MPO). Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się o następujące główne zasady:

  • interoperacyjność (zdolność do połączenia i komunikacji różnych systemów), zdolność do natychmiastowej reakcji,
  • nastawienie na usługi,
  • decentralizację,
  • modułowość (elastyczna adaptacja inteligentnych fabryk na zmieniające się zapotrzebowanie poprzez zmianę poszczególnych modułów) oraz
  • wirtualizacja (efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego).

Obecnie w MPO powstaje dokument „Inicjatywa Przemysł 4.0”, którego celem jest zarysowanie możliwych kierunków rozwoju sytuacji w czeskim przemyśle oraz narzędzi, które mogłyby dopomóc przedsiębiorcom i otoczeniu biznesu we właściwy sposób zareagować na nowe wyzwania. W kwietniu br. poddano projekt konsultacjom międzyresortowym, skąd spłynęło ok. 100 stron uwag. Ich analiza powinna się wkrótce zakończyć, a do końca lipca br. materiał ma zostać przedłożony Radzie Ministrów.

J. Holoubek (Konfederacja Przemysłu i Handlu RCz): choć czeski dokument ws. przemysłu 4.0 z pewnością jest inspirowany inicjatywą niemiecką z 2011 r. i będzie miał wiele elementów wspólnych, są także istotne różnice. O ile niemiecki dokument np. bardzo mocno podkreśla konieczność powrotu do kraju usług czy produkcji, które zostały przeniesione za granicę, o tyle materiał czeski powinien być pod tym względem bardziej otwarty. Należy także bardziej niż w niemieckim odpowiedniku skupić się na potrzebach MŚP (a nie tylko wielkiego przemysłu) oraz w większym stopniu uwzględniać aspekt 4. rewolucji przemysłowej związany z przetwarzaniem danych. Czechy wydają się dobrze przygotowane na zmiany przemysłowe, m.in. dzięki długim tradycjom w tym sektorze oraz powszechności kształcenia w firmach. Wg analiz, 65% obecnych studentów będzie za 5 lat wykonywać prace, które jeszcze nie istnieją, z kolei za 20 lat może zniknąć nawet połowa obecnych zawodów.

M. Buncek (Wiceprezes Agencji Technologicznej RCz): czeski przemysł de facto już wdraża założenia czwartej rewolucji przemysłowej – od dwóch lat pojawiają się projekty B+R+I, które można zaliczyć do tej kategorii. Pozytywnym zjawiskiem jest coraz częstsze umieszczanie przez międzynarodowe koncerny centrów rozwojowych w RCz. Duży i jeszcze w dużej mierze niewykorzystany potencjał mają innowacje skierowane dla osób starszych, co jest związane ze starzeniem się społeczeństw.

R. Novak (Knowledge Centrum Erste CB): w czwartej rewolucji przemysłowej chodzi nie tylko o automatyzację, robotyzację i cyfryzację; wszystkie te zjawiska co prawda występują, ale tym głównym jest wzajemna łączność różnych systemów w jedną wielką sieć, umożliwiającą szybką reakcję na potrzeby klienta. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu możliwości przetwarzania danych oraz spadku cen systemów ich przetwarzania. Dzięki 4. rewolucji przemysłowej coraz ważniejsza jest indywidualizacja produkcji (np. Mercedes już teraz chlubi się, że nie produkuje dwóch dokładnie takich samych aut), a także efektywne wykorzystanie zasobów (produkuje się tylko to, co zostanie z pewnością sprzedane). Konieczność szybkiego dostarczania komponentów może sprawić, że ich produkcja zostanie bardziej skoncentrowana i będzie umiejscowiona bliżej głównego kręgu odbiorców. Istotne jest dostrzeżenie, że zmiany te dotyczą nie tylko przemysłu, ale także np. logistyki, rolnictwa, sektora finansowego czy służby zdrowia.

M. Plachy (Izba Gospodarcza RCz): bardzo ważnym zjawiskiem, które wywołuje czwarta rewolucja przemysłowa jest ograniczenie barier wstępu do działalności biznesowej. Narzędziem, które może być symbolem zachodzących zmian jest drukarka 3D – już teraz wytwarzane są samochody, w których 1/3 części jest dostarczana za jej pomocą. Badanie ankietowe Izby przeprowadzone wśród 220 firm (odpowiadających za ¼ zatrudnienia w RCz) pokazuje, że przedsiębiorstwa mają bardzo różne oczekiwania co do dalszego rozwoju sytuacji.

 

Opracowanie: WPHI w Pradze