Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKonferencja ws. start-upów V4

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2016-02-09 13:53:56
start-up, v4, grupa wyszehradzka, czechy

28 stycznia br. odbyła się w Pradze konferencja nt. warunków rozwoju start-upów państw Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowana przez think-tank Aspen Institute.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że początkujący przedsiębiorcy z państw regionu mają wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego. W odróżnieniu jednak od np. USA, gdzie większość wsparcia dla start-upów pochodzi od prywatnych inwestorów, w Europie Środkowej przeważają środki z funduszy państwowych i europejskich. Wiąże się to z istnieniem większych barier biurokratycznych w ich pozyskiwaniu, co może zniechęcać do starań. Jako przykład zgoła odmiennej filozofii podano politykę rządu fińskiego, który zdecydował się oceniać początkujących przedsiębiorców nie tyle wg biznesplanu, ale przede wszystkim według cech charakterologicznych potencjalnych biznesmenów, takich jak zdolność podejmowania ryzyka.

To właśnie brak chęci podejmowania ryzyka oraz nieumiejętność sprzedaży pomysłów biznesowych uznano za największe bolączki w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Dla przykładu, wg badania ankietowego, 81% Węgrów chce przede wszystkim znaleźć pracę, która będzie stabilna. W hierarchii wartości młodej generacji państw V4, praca jest za rodziną i zabawą, a bez zaangażowania osobistego w projekty biznesowe trudno o sukces, nawet przy państwowym wsparciu dla początkujących firm.

Działania uświadamiające powoli przynoszą jednak skutki. Start-upy z regionu coraz częściej prezentują się na Zachodzie pod wspólna marką V4 i nierzadko są zauważane. Dobrym przykładem może być przejęcie węgierskiego start-upu – firmy Ustream (zajmującej się tzw. cloud-computing) – przez firmę IBM, szacowane na 130 mln USD (119 mln EUR). Również otwarcie w listopadzie 2015 r. w polskiej stolicy Campus Warsaw – centrum rozwojowego firmy Google – odczytywane jest jako znak zainteresowania regionem. Jak przekonuje R. Plutecki, dyrektor Campusu, intencją jest stworzenie wokół centrum całego środkowoeuropejskiego ekosystemu biznesowego, który pozwoliłby na stworzenie globalnie rozpoznawalnej marki regionalnych start-upów. O potencjale państw V4 może chociażby świadczyć fakt, że we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej – poza Polską – udział specjalistów ICT w ogólnej liczbie pracujących przekracza średnią dla całej UE; również udział branży ICT w PKB jest wyższy (poza Polską) niż średnia UE (por. wykres poniżej).

Wykres ICT-page-001Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie Hospodarskych Novin z dn. 1.02.2016.