.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-XI 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2016-01-20 10:50:11
handel, czechy

Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2015 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, były o 8,4% wyższe i wyniosły 16 850,6 mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 6,3% i wyniosła 7 725,8 mln EUR, a wartość importu z Polski o 10,3% i wyniosła 9 124,8 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 39,8% i wyniósł 1 399,1 mln EUR.

Wykres handel-page-001


W czeskim eksporcie do Polski największe wzrosty wartościowe odnotowano w grupach: maszyn i środków transportu (o 285,6 mln EUR, tj. o 10,9%), różnych wyrobów przemysłowych (o 162,3 mln EUR, tj. o 24,7%), żywności i zwierząt żywych (o 78,0 mln EUR, tj. o 17,7%) oraz wyrobów przemysłowych rynkowych (o 76,0 mln EUR, tj. o 4,0%). Największe spadki eksportu odnotowano w grupach: paliw mineralnych i smarów (o 117,5 mln EUR, tj. o 41,7%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 24,2 mln EUR, tj. o 2,8%), surowców z wyjątkiem paliw (o 10,4 mln EUR, tj. o 3,4%) oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 9,8 mln EUR, tj. o 6,0%).

W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 207,9 mln EUR, tj. o 9,2%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 198,4 mln EUR, tj. o 25,3%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 191,4 mln EUR, tj. o 21,8%), w grupie maszyn i środków transportu (o 167,3 mln EUR, tj. o 6,8%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 51,2 mln EUR, tj. o 53,1%). Spadek importu odnotowano w grupie wyrobów pozostałych (o 35,8 mln EUR, tj. o 60,9%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 31,1 mln EUR, tj. o 11,7%).

Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2015 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-550,3 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-505,3 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-419,7 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-164,6 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-83,2 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+258,5 mln EUR), surowców z wyjątkiem paliw (+60,8 mln EUR) oraz chemikaliów i wyrobów pochodnych (+17,6 mln EUR).

W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,0%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,6%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), olej rzepakowy (1,7%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne oraz druty i kable izolowane (po 1,6%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), meble do siedzenia (1,4%) oraz kawa i jej substytuty (1,1%). Na 10 grup ww. towarowych przypadało 26,9% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 14,7%.

W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,9%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,5%), meble do siedzenia (3,3%) oraz drut miedziany (2,9%); następnie, przetworzone oleje mineralne (2,4%), węgiel kamienny (1,9%), kawa i jej substytuty oraz druty i kable izolowane (po 1,8%), a także olej rzepakowy oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (po 1,4%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,4% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 32,8%.

Po jedenastu miesiącach 2015 r., Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,9%), po Niemczech (26,3%) i Chinach (12,9%), a przed Słowacją (5,2%), Włochami (4,1%), Federacją Rosyjską i Francją (po 3,1%) oraz Austrią (3,0%). Polska była też trzecim partnerem RCz pod względem eksportu (5,9%), po Niemczech (32,6%) i Słowacji (9,0%), a przed Wielką Brytanią (5,2%), Francją (5,1%), Austrią (4,1%) oraz Włochami (3,8%).

Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. spowodowany był głównie wzrostem czeskiego deficytu w grupie paliw mineralnych i smarów (o 146,2 mln EUR, do poziomu -419,7 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 132,0 mln EUR, do poziomu -505,3 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 113,4 mln EUR, do poziomu -550,3 mln EUR), a także spadkiem czeskiej nadwyżki w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 69,5 mln EUR, do poziomu 1,0 mld EUR) i w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 39,5 mln EUR, do poziomu 17,6 mln EUR). Ponadto pogłębił się czeski deficyt w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 36,1 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 34,6 mln EUR).

Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych ponadprzeciętną dynamikę w omawianym okresie wykazywały przyrządy do golenia (825%), kawa i jej substytuty (318%), wyroby tytoniowe (206%) oraz ołów nieobrobiony (153%). Relatywnie wysoką dynamiką cechował się polski eksport mebli do siedzenia (148%), części do silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym (146%), przetworzonych olejów mineralnych (142%) oraz oleju rzepakowego (136%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku złomu żelaznego (76%), silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym (81%), konstrukcji płyt i prętów stalowych oraz drutów i kabli izolowanych (po 82%), a także leków (88%).

Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały nośniki dźwięku i obrazu (165%) oraz kawa i jej substytuty (150%); stosunkowo wysoka była dynamika w przypadku pozostałych wyrobów ze stali (139%), mebli do siedzenia oraz urządzeń do drukowania (po 128%), a także wyrobów walcowane płaskie ze stali niestopowej (126%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku węglowodorów cyklicznych (56%), brykietów z węgla (65%), polistyrenu (67%), aparatów i urządzeń telefonicznych (85%), a także oleju rzepakowego (89%).

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego

 

Wg danych Ministerstwa Rozwoju RP (system informacji Insigos), polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do listopada 2015 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 6,8% i wyniosły 16 453,1 mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 10,3% i wyniósł 10 850,3 mln EUR, a import o 0,6% i wyniósł 5 602,8 mln EUR. Wg tych danych Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 5 247,5 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 979,8 mln EUR, tj. o 22,9%. Dane te wskazują, że w badanym okresie Republika Czeska była 3. największym odbiorcą polskiego eksportu (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz 7. dostawcą dóbr do Polski (za Niemcami, Chinami, Rosją, Włochami, Holandią i Francją).