Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuIzba Poselska przyjęła nowelizację ustawy o ochronie konsumenta

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2015-10-09 15:43:21
konsument, ochrona konsumenta, handel, pokazy sprzedażowe

7 października br. Izba Poselska Parlamentu RCz przyjęła projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany do ustawy o ochronie konsumenta i wybranych innych ustaw. Posłowie jednomyślnie poparli projekt w trzecim czytaniu.

Ustawa realizuje trzy zasadnicze cele:

- stworzenie, w zgodzie z przepisami unijnymi, pozasądowego systemu regulacji sporów konsumenckich;

- doprecyzowanie regulacji w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych,

- wzmocnienie uprawnień Czeskiej Inspekcji Handlowej, w odpowiedzi na problemy w praktycznym stosowaniu prawa.

Pierwotny, rządowy projekt był nakierowany przede wszystkim na poprawę prawnego wsparcia dla walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi, m.in. poprzez uzupełnienie zapisów mówiących o kompetencjach Czeskiej Inspekcji Handlowej. Proponował także wprowadzenie pozasądowego systemu regulacji sporów konsumenckich (tzw. koncyliacji), który ma zastąpić czasochłonne i kosztowne postępowania sądowe, w obawie przed którymi konsumenci de facto rezygnowali z przysługujących im praw.

Posłowie swoimi zmianami doprecyzowali projekt ustawy tak, aby ów system koncyliacji - o ile nadzór na nim znajdzie się w kompetencjach Czeskiej Inspekcji Handlowej - mógł w niektórych przypadkach być realizowany także przez niektóre podmioty prywatne: osoby prawne, których działanie nakierowane jest na ochronę konsumenta lub izby zawodowe z obowiązkiem przynależności (o ile spełnią warunki określone w ustawie – np. wymóg bezpłatności postępowania dla konsumenta).

Minister handlu i przemysłu J. Mladek podkreślił, że dużym wkładem nowelizacji będzie umożliwienie Czeskiej Inspekcji Handlowej prowadzenia ewidencji transakcji sprzedaży (bez zgody uzyskiwania zgody podmiotów je przeprowadzających) i wykorzystywania jako materiału dowodowego w przyszłych postępowaniach.

Dla sprzedających wprowadzono dwa nowe wymogi, których celem jest ochrona konsumentów:

- konieczność informowania konsumentów i Czeskiej Inspekcji Handlowej także (oprócz wymogów już obowiązujących już przed nowelizacją) o cenie produktów czy usług oferowanych na pokazach sprzedażowych (np. na ulotkach reklamowych);

- zakaz przyjmowania przez sprzedającego opłat (lub adekwatnych świadczeń) za towar lub usługę w trakcie 7 dni od odbycia się pokazu sprzedażowego. Jest to narzędzie faktycznego egzekwowania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 2 tygodni, które było często utrudniane lub wręcz niemożliwe, gdy firmy prowadzące pokazy miały podane fikcyjne adresy lub były rozwiązywane po pokazach. Naruszenie tego przepisu skutkować może nie tylko karą pieniężną, ale również ryzykiem odebrania uprawnień prowadzenie działalności gospodarczej.

Teraz projekt nowelizacji trafi do Senatu.

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie informacji podanych przez Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz oraz www.idnes.cz.