Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZatrudnianie obywateli polskich

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 10:58:00
zatrudnienie, czechy

Zatrudnianie obywateli polskich na terytorium Republiki Czeskiej.

Od obywateli RP oraz członków ich rodzin zamierzających podjąć pracę na terytorium Republiki Czeskiej nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę. Pracodawca lub osoba prawna/fizyczna, do której pracownik został oddelegowany jest zobowiązany, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, zgłosić fakt zatrudnienia pracownika (obywatela RP) w Urzędzie Pracy RCz (Úřad práce) właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Informacja o rozpoczęciu pracy – oddelegowaniu do pełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy” (Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy).

Taki sam obowiązek informacyjny ciąży na pracodawcy lub osobie prawnej/fizycznej, do której pracownik został oddelegowany przy zakończeniu pracy. Fakt zakończenia pracy należy zgłosić do 10 dni od daty jej zakończenia na formularzu „Informacja o zakończeniu pracy - zakończeniu oddelegowania do pełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy„ (Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy).

Obydwa formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy.

Pracodawca zatrudniający obywatela polskiego na terytorium RCz lub osoba prawna czy fizyczna, która przyjęła do pracy obywatela polskiego na zasadach oddelegowania, ma obowiązek prowadzenia ewidencji o zatrudnionym.

Ewidencja powinna zawierać:

  • dane identyfikacyjne pracownika (imię/ imiona, nazwisko/ nazwiska, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć);
  • miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Czeskiej;
  • miejsce zamieszkania w kraju stałego pobytu oraz adres do korespondencji;
  • nr dokumentu tożsamości oraz nazwę organu wydającego;
  • rodzaj i miejsce pracy, okres przewidywanego zatrudnienia;
  • nazwę branży zatrudnienia, zgodnie z przyjętą klasyfikacją;
  • najwyższe wykształcenie uzyskane przez pracownika;
  • wykształcenie wymagane do pracy;
  • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy lub oddelegowania do pracy.

 

Ubezpieczenie pracowników wysłanych do pracy na terytorium Republiki Czeskiej

Pracownik polski zatrudniony na terytorium Republiki Czeskiej przez przedsiębiorstwo, przez które został skierowany do wykonywania pracy w Czechach, w zakresie ubezpieczenia społecznego podlega nadal co do zasady ustawodawstwu prawa polskiego (pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął).

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium Polski i wykonująca pracę (lub świadcząca usługę) na terytorium Czech w dalszym ciągu podlega ustawodawstwu prawa polskiego w zakresie ubezpieczenia społecznego pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 24 miesięcy.

Zastosowanie polskich przepisów prawnych odbywa się na podstawie wystawionego i poświadczonego przez ZUS formularza A1. W sprawie wydania tego zaświadczenia należy się zwrócić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba ta jest zatrudniona lub właściwej ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek.

Obywatel polski wysłany do pracy do Republiki Czeskiej, który nadal jest pracownikiem firmy macierzystej, nie musi być ubezpieczany na terytorium Republiki Czeskiej pod warunkiem zatrudnienia do 24 miesięcy. Przed wyjazdem do pracy (oddelegowaniem) powinien otrzymać druk A1. Natomiast pracownik polski zatrudniony przez oddział firmy polskiej zarejestrowany w Czechach musi być zarejestrowany w miejscowym zakładzie ubezpieczeń socjalnych i zdrowotnych oraz odprowadzać stosowne składki, zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej.

Ubezpieczenie socjalne obsługuje Czeski Zakład Usług Socjalnych (Česká správa sociálního zabezpečení; http://www.cssz.cz/), a ubezpieczenie zdrowotne – wybrany (przez pracownika) zakład ubezpieczeń zdrowotnych (ich zestawienie znajduje się na stronie: http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html).

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert