Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady uznawania kwalifikacji zawodowych w Republice Czeskiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 10:53:04
kwalifikacje, uznawanie, rcz

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w Republice Czeskiej reguluje ustawa Nr 18/2004 o uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz innych umiejętności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie), zwana dalej ustawą o uznawaniu kwalifikacji, oraz ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), zwana dalej ustawą o działalności gospodarczej.

Problematyka uznawania kwalifikacji w celu wykonywania danego zawodu na terytorium Republiki Czeskiej, dotyczy obecnie 324 profesji i czynności specjalistycznych, których rozpoczęcie i wykonywanie normowane jest obowiązującymi w tym kraju przepisami prawnymi. Procedury uznawania kwalifikacji dotyczą zatem tzw. zawodów i czynności regulowanych.

Osoby zainteresowane wykonywaniem czynności (zawodu) na terytorium Republiki Czeskiej powinny najpierw sprawdzić czy dana czynność jest na tym rynku regulowana czy nie. Jeżeli jest regulowana, to bez spełnienia wymogów wynikających z czeskich przepisów prawnych odnośnie kwalifikacji, umiejętności, stażu pracy oraz innych, nie można jej wykonywać. Jeżeli natomiast dana czynność (zawód) nie jest regulowana, można ją wykonywać od zaraz, w zależności od uzgodnień z potencjonalnym czeskim pracodawcą lub zleceniodawcą.

Lista zawodów i czynności regulowanych w porządku alfabetycznym znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej – bezpośredni dostęp na linku: http://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php. Jeżeli okaże się, że dany zawód lub czynność znajduje się na liście, o której mowa wyżej, osoba zagraniczna zainteresowana jej wykonywaniem na terytorium Republiki Czeskiej jest zobowiązana zwrócić się do właściwej czeskiej instytucji państwowej z wnioskiem o uznanie kwalifikacji lub umiejętności, które nabyła we własnym kraju (np. w Polsce). Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji osoba ta może rozpocząć jej realizację w tym kraju.

Instytucją właściwą w sprawie uznawania kwalifikacji jest instytucja lub urząd bezpośrednio nadzorujący daną czynność (np. w przypadku górnictwa Czeski Urząd Górniczy, a w przypadku czynności adwokackich, Czeska Izba Adwokacka). Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych można również złożyć do Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej, które przekaże wniosek instytucji właściwej.

Jeżeli zainteresowany ma zamiar wykonywać czynności regulowane jako samodzielny przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub jako jego przedstawiciel, ewentualnie jednorazowo, wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych składa do Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego – bezpośredni dostęp na linku: http://uok.msmt.cz/uok/forms.php?lang=cz&dl=cz (formularz w języku angielskim: http://uok.msmt.cz/uok/forms.php?lang=en&dl=en).

Podstawowe wymogi wniosku określa § 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji, są nimi:

  • imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji,

  • nazwa czynności regulowanej, którą zainteresowany zamierza wykonywać w Republice Czeskiej,

  • forma realizacji danej czynności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przedstawiciel przedsiębiorcy, umowa o pracę).

Do wniosku należy załączyć:

  • dokument tożsamości poświadczający obywatelstwo, ewentualnie dokument potwierdzający status prawny osoby,

  • świadectwo kwalifikacji zawodowych nabytych we własnym kraju,

  • ew. inny dokument uzyskany we własnym kraju potwierdzający określone informacje (np. niekaralność, stan zdrowia czy majątek), jeśli chce się uzyskać ich uznanie w Republice Czeskiej (lista możliwych zaświadczeń jest zamknięta, a poszczególne pozycje zaznacza się we wniosku),
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty urzędowej.

Urząd właściwy ds. uznawania kwalifikacji zawodowych wydaje decyzję w terminie do 60 dni od dnia doręczenia wniosku i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Po zakończeniu procedury, urząd zwraca wnioskodawcy dokumenty poświadczające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ciągu 15 dni roboczych od dnia, kiedy decyzja nabyła mocy prawnej.

 

 

Od 18 stycznia 2016 r. możliwe jest także złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych drogą elektroniczną za pośrednictwem tzw. Europejskiej Legitymacji Zawodowej (European Professional Card, EPC). Obecnie procedura wydawania EPC obejmuje tylko 5 zawodów (pielęgniarz odpowiedzialny za opiekę ogólną, farmaceuta, fizjoterapeuta, przewodnik górski oraz pośrednik w handlu nieruchomościami). Bliższe informacje nt. tej procedury można znaleźć w języku polskim na stronie http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm.

 

Bliższe informacje na temat podziału i rodzajów działalności gospodarczych znajdują się w materiale Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Algorytm uznawania kwalifikacji zawodowych w RCz (pdf: PPE_PL_Algorytm uznawania kwalifikacji.pdf)Algorytm uznawania kwalifikacji-page-001 

Pliki do pobrania

Algorytm uznawania kwalifikacji
pdf | 353.22 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert