Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOddział osoby zagranicznej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 10:23:03
oddział osoby zagranicznej, firma, działalność gospodarcza, czechy

Oddziały osób zagranicznych z państw członkowskich UE.

Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RCz również za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej, tj. zakładu czy oddziału („závod, odštěpný závod“). W celu powołania oddziału na terytorium Republiki Czeskiej należy postępować zgodnie z przepisami prawnymi, które regulują ich zakładanie. Przepisy te znajdują się w następujących ustawach: ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej (Zákon o živnostenském podnikání), Kodeks cywilny (ustawa Nr 89/2012) oraz ustawa Nr 90/2012 o korporacjach handlowych (Zákon o obchodních společnostech a družstvech).

Oddział osoby zagranicznej powołany na podstawie ww. przepisów ma takie same prawa i obowiązki jak każda inna czeska osoba prawna, mimo braku własnej osobowości prawnej. Stanowi on samodzielnie działającą, wyodrębnioną majątkowo i księgowo jednostkę organizacyjną, zobowiązaną do pełnienia wszelkich powinności wynikających z czeskich uregulowań prawnych dot. działalności gospodarczej. Od spółek prawa handlowego różni się tym, że przy jego rejestracji nie wnosi się kapitału zakładowego, używa firmy swego założyciela oraz nie powołuje osoby sprawującej zarząd (jednatel), lecz mianuje kierownika oddziału (vedoucí odštěpného závodu).

Do założenia oddziału niezbędna jest decyzja zarządu osoby zagranicznej o jego powołaniu, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosek o rejestrację w Rejestrze handlowym (RH).

Zgodnie z ustawą nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych (§ 50), w przypadku oddziałów osób zagranicznych z krajów UE do RH wpisuje się:

 • firmę oddziału (o ile różni się od firmy osoby zagranicznej), siedzibę oddziału oraz jego numer identyfikacyjny,

 • przedmiot działalności oddziału,

 • nazwę urzędu ewidencyjnego, w którym osoba zagraniczna jest zarejestrowana (o ile była zarejestrowana), jej nr identyfikacyjny,

 • firmę osoby zagranicznej oraz jej formę prawną,

 • dane wymagane w ustawie o rejestrach publicznych odnośnie członka organu statutowego lub prokurenta,

 • dane wymagane w ustawie o rejestrach publicznych odnośnie kierownika oddziału oraz adresu jego pobytu, ew. zamieszkania, o ile są to różne miejsca,

 • dane dot. likwidacji osoby zagranicznej, powołania i uprawnień likwidatora (w tym jego dane identyfikacyjne), jak też dane o zakończeniu likwidacji osoby zagranicznej,

 • dane dot. ogłoszenia upadłości lub wszczęcia podobnej procedury względem osoby zagranicznej,

 • dane o zakończeniu działalności oddziału w Republice Czeskiej. 

Kierownik oddziału jest przedstawicielem założyciela na terytorium RCz. Może nim być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Ta sama osoba może być członkiem zarządu osoby zagranicznej oraz kierownikiem jego oddziału w Czechach.

Oddziały osób zagranicznych prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość wg przepisów czeskich. Przepisy czeskie zezwalają na zaliczenie kosztów przedsiębiorstwa macierzystego, ponoszonych w związku z działalnością oddziału za granicą, do kosztów oddziału lub podział ogólnego zysku brutto pomiędzy przedsiębiorstwem macierzystym a jego oddziałami zagranicznymi.

Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie 13 września 2011 r. (obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.), nie wymagają rejestracji w formie oddziału (zakładu) osoby zagranicznej następujące formy działalności:

 • roboty budowlane, konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne oraz czynności nadzorcze z nimi związane, jeśli okres ich prowadzenia trwa dwanaście miesięcy lub krócej;

 • świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub menedżerskie, jeżeli okres ich świadczenia nie przekracza sześciu miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie;

 • użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

 • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostawy;

 • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przetworzenia przez inne przedsiębiorstwo;

 • utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

 • utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celach prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

 • utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia jakichkolwiek rodzajów działalności wymienionych w podpunktach c) – g), pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki wynikająca z takiego połączenia, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Zgodnie z ww. umową, jeżeli osoba posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i wykonuje to pełnomocnictwo, uważa się, że przedsiębiorstwo to ma zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w podpunktach c) – g), które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład.

W świetle umowy, nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład na terytorium RCz tylko z tego powodu, że podejmuje ono w tym państwie czynności za pośrednictwem pośrednika, generalnego komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem, że osoby te działają w ramach swojej zwykłej działalności.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RCz należy wziąć pod uwagę także możliwości tymczasowego świadczenia usług przez podmiot zagraniczny. Skorzystanie z tej możliwości w niektórych przypadkach może spełniać potrzeby zagranicznego przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na terytorium Republiki Czeskiej przedstawiamy w kolejnym osobnym artykule.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert