Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZestawienie: podatki przy transakcjach dot. nieruchomości

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 13:15:50
podatki, nieruchomości, czechy

W artykule przedstawiono zestawienie podatków, których zapłata wymagana jest przy transakcjach dotyczących nieruchomości.

Kupno nieruchomości

Podatek od nieruchomości [płacony każdorocznie przez właściciela]: w przypadku nabycia nieruchomości właściciel jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w terminie do końca stycznia oraz do zapłaty podatku w terminie do końca maja roku następnego. Podatek od nieruchomości składa się z dwóch podatków: podatku gruntowego oraz podatku od budynków i pomieszczeń mieszkalnych.

Podstawą wymiaru podatku gruntowego jest iloczyn powierzchni gruntu i stawki za 1m2 (wg obwieszczenia Ministerstwa Rolnictwa). Stawka podatku dla gruntów rolnych, winnic, sadów i łąk, wynosi 0,75% od podstawy, a dla porostów stałych, lasów i stawów rybnych 0,25% od podstawy.

Podstawą podatku od budynków i pomieszczeń mieszkalnych jest iloczyn powierzchni mieszkaniowej (w m2), stawki podatkowej za m2 (od 2 do 10 CZK, w zależności od przeznaczenia budynku lub pomieszczenia) oraz współczynnika dla danej gminy, uzależnionego od liczby ludności (od 1 do 5).

Podatek od nabycia nieruchomości [płacony jednorazowo]: pomimo że nazwa podatku sugeruje płatność podatku przez nabywającego, to jednak – o ile strony nie uzgodnią inaczej – jest on płacony przez sprzedającego. Przygotowywane zmiany prawne mają tę sytuację zmienić: od kwietnia 2016 r. podatek ten powinien być w każdym przypadku płacony przez nabywającego. Zeznanie podatkowe związane z podatkiem należy złożyć do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano opłaty za wpis do Katastru Nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nabycia nieruchomości jest cena umowna lub 75% wartości nieruchomości ustalonej przez biegłego (wyższa z tych dwóch kwot), pomniejszona o koszty wykonania ekspertyzy. Stawka podatku wynosi 4%.

 

Darowizna

Podatek od nieruchomości: jw.

Podatek od nabycia nieruchomości: nie obowiązuje.

Podatek dochodowy od osób fizycznych [płacony każdorocznie]: nie obowiązuje, gdy darowizna odbywa się w ramach bliskich więzi rodzinnych (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, wujkowie, ciotki, siostrzeńcy/siostrzenice, bratankowie/bratanice, małżonek, małżonek dziecka, dziecko małżonka, rodzice małżonka oraz małżonek rodzica). W przeciwnym przypadku należy wpisać do zeznania PIT wartość nieruchomości ustaloną przez biegłego (kwestie te reguluje § 10 ustawy o podatkach dochodowych). Zwolnienie od podatku jest jednak możliwe również w przypadku nie będących w bliskim pokrewieństwie, tj. gdy osoba obdarowana żyła z poprzednim właścicielem nieruchomości we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej jednego roku.

Darujący nieruchomość nie podlega obowiązkowi podatkowemu, musi natomiast poinformować urząd finansowy o zmianie osoby płatnika podatku.

 

Nabycie nieruchomości w drodze rozwodu

Podatek od nabycia nieruchomości/podatek dochodowy od osób fizycznych: nie obowiązują.

Podatek od nieruchomości: obowiązuje nowego właściciela. Należy podjąć stosowne kroki w urzędzie finansowym oraz zmienić dane w Katastrze Nieruchomości.

 

Dziedziczenie

Podatek od nieruchomości: jak w przypadku kupna.

Podatek od nabycia nieruchomości: nie obowiązuje.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: nie obowiązuje w przypadku, gdy osoba dziedzicząca była z osobą zmarłą w bliskich więziach rodzinnych (analogicznie do darowizny), bądź też jest wskazana w testamencie.

 

Sprzedaż

Podatek od nieruchomości: uiszcza osoba, która jest właścicielem nieruchomości na dzień 1 stycznia w roku sprzedaży. Sprzedający uiszcza zatem podatek za rok, w którym sprzedał nieruchomość, zaś w kolejnym roku czyni to kupujący.

Podatek od nabycia nieruchomości: do kwietnia 2016 r., o ile strony nie uzgodnią inaczej, jest płacony przez sprzedającego. Od kwietnia 2016 r. płatnikiem podatku stanie się nabywający.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: płacony jest jedynie wówczas, gdy - w momencie sprzedaży - sprzedający był właścicielem nieruchomości przez okres krótszy niż 5 lat; w przypadku, gdy sprzedający dodatkowo mieszkał w sprzedawanej nieruchomości, do zwolnienia z podatku wystarczają 2 lata. Czas na złożenie zeznania w urzędzie finansowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) i zapłatę podatku mija 1 kwietnia roku następnego (termin ten wydłuża się o 3 miesiące, gdy zeznanie składa w imieniu danej osoby doradca podatkowy). Stawka podatku wynosi 15%, a podstawą jego wymiaru jest cena sprzedaży pomniejszona o poniesione nakłady.

 

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego różni się od sprzedaży mieszkania własnościowego, gdyż dochodzi tutaj wyłącznie do przekazania praw członkowskich w spółdzielni.

Podatek od nieruchomości: członkowie spółdzielni płacą go w ramach czynszu, zaś spółdzielnia składa zeznanie podatkowe w urzędzie finansowym i opłaca podatek.

Podatek od nabycia nieruchomości: nie obowiązuje (następuje jedynie przeniesienie praw członkowskich).

Podatek dochodowy od osób fizycznych: nie obowiązuje, gdy okres pomiędzy nabyciem praw członkowskich a ich przekazaniem przekracza 5 lat. Jeśli tak nie jest, przekazujący prawa członkowskie płaci podatek podobnie jak w przypadku standardowej sprzedaży nieruchomości.

 

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie MF Dnes z dn. 19/01/2016.