Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatek od nabycia nieruchomości

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 13:17:58
czechy, podatki, podatek od nabycia nieruchomości

Przedmiotem podatku od nabycia nieruchomości jest nabycie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości lub prawa do budowy.

Podatek od nabycia nieruchomości reguluje ustawa Nr 340/2013 o podatku od nabycia nieruchomości, dalej „UPNN” (Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí).

 


Podatnicy (§ 1 UPNN)

Od 1 listopada 2016 r. podatnikiem podatku od nabycia nieruchomości jest wyłącznie nabywający.

 

Przedmiot opodatkowania (§ 2 UPNN)

Przedmiotem podatku od nabycia nieruchomości jest nabycie prawa własności do:

  • nieruchomości, która jest działką, budynkiem lub jednostką znajdującą się na obszarze Republiki Czeskiej,
  • prawa do budowy, dla której działka znajdującą się na obszarze Republiki Czeskiej,
  • prawa współwłasności do ww. dóbr.

 

Podstawa wymiaru podatku i jego stawka (§ 10-28 UPNN)

Podstawą wymiaru podatku jest „wartość nabycia” nieruchomości pomniejszona o wydatki kwalifikowane (wynagrodzenie i inne wydatki poniesione przez płatnika podatku na analizy eksperckie związane z wyceną nieruchomości). Wartość nabycia ustala się przez porównanie ceny umownej (określonej w umowie sprzedaży) z porównawczą wartością podatkową. Za podstawę opodatkowania przyjmuje się zawsze wyższą z tych cen. Porównawcza wartość podatkowa to 75% wartości porównawczej (ustalanej w oparciu o ceny podobnych nieruchomości w danym miejscu i czasie) lub 75% ceny ustalonej przez biegłego.

Stawka podatku wynosi 4%. Podatek jest płacony w formie zaliczki. Nie uiszcza się podatku, gdy wyniósłby mniej niż 200 CZK.

 

Administracja podatkowa

Podatek płaci się we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. Zeznanie podatkowe (daňové přiznání) związane z opłatą podatku od nabycia nieruchomości powinno być złożone do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano wpłaty związanej z wpisem do Katastru Nieruchomości.