Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNabywanie nieruchomości w RCz przez cudzoziemców

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Dębiec | 2017-01-26 14:11:04
czechy, nieruchomości, prawo

Czeskie przepisy umożliwiają nabywanie nieruchomości przez obywateli państw członkowskich UE bez jakichkolwiek ograniczeń.

Czeskie przepisy prawne umożliwiają nabywanie nieruchomości przez obywateli państw członkowskich UE bez jakichkolwiek ograniczeń. Kwestię nabywania gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców reguluje ustawa Nr 503/2012 r. z dnia 19 grudnia 2012 r. o Państwowym Urzędzie ds. Gruntów (o Státním pozemkovém úřadu).

 

Procedura

Podmiot, który zamierza nabyć nieruchomość w Republice Czeskiej (w tym również grunt rolny lub leśny) powinien zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości w formie pisemnej (nie jest wymagana forma aktu notarialnego) z uwierzytelnionym podpisem obu stron umowy (choć przepisy tego wprost nie nakazują, w praktyce jest to wymagane). Uwierzytelnienia może dokonać notariusz, urzędnik państwowy z urzędu wojewódzkiego, urzędu gminy oraz, w ograniczonym zakresie, adwokat. Zmiana właściciela nieruchomości podlega procedurze wpisu do Katastru Nieruchomości.

Wniosek o wpis do Katastru znajduje się na stronach internetowych Czeskiego Urzędu Geodezyjnego i Katastralnego (http://www.cuzk.cz/), gdzie również dostępny jest do pobrania program służący do wypełniania formularzy on-line. Wydrukowany formularz należy opatrzyć znaczkiem skarbowym oraz załączyć co najmniej 4 uwierzytelnione kopie umowy sprzedaży.

Dopiero z chwilą wpisu do Katastru Nieruchomości dany podmiot staje się właścicielem nieruchomości ze skutkiem od daty złożenia wniosku o wpis. Inne zgłoszenie zakupu nieruchomości nie jest wymagane, ponieważ dane Czeskiego Katastru Nieruchomości są powszechnie dostępne.

Z powyższego powodu zaleca się kupującemu złożenie kwoty umownej do depozytu bankowego bądź notarialnego w dniu podpisu umowy i przekazanie jej sprzedającemu dopiero po dokonaniu wpisu do katastru nieruchomości potwierdzającego nabycie prawa własności. Kwestie związane z uiszczeniem podatku od nabycia nieruchomości (daň z nabytí nemovitých věcí) zostały szczegółowo omówione w dziale poświęconym temu podatkowi.

W przypadku zamiaru wybudowania budynku na nieruchomości, której zakup jest planowany, należy przed jej zakupem, sprawdzić - we właściwym miejscowo urzędzie miasta - czy dana działka jest działką budowlaną lub też czy np. nie jest objęta zakazem budowy. W tym celu należy uzyskać numer parceli (parcelní číslo), adres położenia działki oraz ewentualnie mapkę jej lokalizacji z Urzędu Katastralnego (katastrální mapa). W zakresie przepisów prawa budowlanego zalecamy kontakt z właściwym miejscowo urzędem budowlanym. Lista wszystkich urzędów budowlanych znajduje się na stronie: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0061.


Dnia 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie nowy czeski Kodeks cywilny oraz nowa ustawa o Katastrze Nieruchomości. Wymienione akty prawne wprowadziły do czeskiego prawa nieruchomości najbardziej znaczące zmiany od kilkudziesięciu lat. Przede wszystkim, od daty wejścia w życie ww. przepisów w Republice Czeskiej obowiązuje zasada, że budynki i budowle wzniesione na danym gruncie są częścią tego gruntu, a więc grunt i budynek (budowla) na nim wzniesione powinny mieć tego samego właściciela. Nowy Kodeks cywilny w przepisach przejściowych (§ 3054 i następne) przyznaje właścicielowi gruntu prawo pierwokupu nieruchomości na nim wzniesionej.

Drugą zasadniczą zmianą jest wprowadzenie zasady jawności materialnej wpisu do Katastru Nieruchomości. Podmioty kierujące się przy dokonywaniu czynności prawnych dotyczących danej nieruchomości informacjami wynikającymi z Katastru Nieruchomości są - w przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a wpisem do Katastru - chronione na podstawie zasady dobrej wiary.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert