Tato stránka používá cookies. Pomocí něj dáváte souhlas k jejich použití, v souladu s aktuálním nastavením prohlížeče.
Souhlasím

Loading...


Vyhledávání Menu
A A A Vysoký kontrast: A A

Export Promotion PortalSektorové analýzy

Poslat Tisk Ke stažení
artykuł nr 0 EN

Polské potraviny - základ polského exportu 2017

Polské potraviny již mnoho let získávají uznání více než půlmiliardové skupiny spotřebitelů z Evropské unie a ostatních zemí díky své vysoké kvalitě a nesporným chuťovým vlastnostem. Zároveň nadále roste dynamika prodeje polských zemědělsko-potravinářských produktů. Dodal : Filip Nowak | 07.08.2017 polské potraviny

artykuł nr 1 EN

Osvětlovací průmysl v Polsku 2017

Polská osvětlovací branže patří mezi nejkonkurenceschopnější odvětví polského průmyslu. V posledních letech se Polsko stalo nejvýznamnějším výrobním centrem světelných zdrojů v Evropě a celý osvětlovací průmysl zaměstnává přes 11 tis. osob. Silná pozice v rámci kontinentu není pro odborníky překvapením – místní firmy nejenže disponují vhodnými technologiemi, ale nabízejí také zajímavý design za relativně nízkou cenu. Dodal : Filip Nowak | 07.08.2017 osvětlovací průmysl, Polsko

artykuł nr 2 EN

Stavební trh v Polsku 2016

Podle zprávy Euroconstruct, skupiny specializovaných evropských organizací zabývajících se výzkumem a prognózou vývoje evropského stavebnictví, polský stavební trh je sedmým největším trhem v Evropské unii. Zaujímá tak místo za Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií, Španělskem a Nizozemskem. Dodal : Filip Nowak | 08.09.2016 stavební trh, Polsko

artykuł nr 3 EN

Oděvní a obuvnický průmysl v Polsku 2016

Polský oděvní průmysl se vyznačuje nesmírně vysokým umístěním v evropských hodnoceních: 8. místo v obratu, 6. místo v investičních nákladech, 3. místo v zaměstnanosti a 2. místo v počtu firem. Dodal : Filip Nowak | 04.08.2016 oděvní a obuvnický průmysl, Polsko,

artykuł nr 4 EN

Polské potraviny - základ polského exportu 2016

Polské potraviny již mnoho let získávají uznání více než půlmiliardové skupiny spotřebitelů z Evropské unie a ostatních zemí díky své vysoké kvalitě a nesporným chuťovým vlastnostem. Zároveň nadále roste dynamika prodeje polských zemědělsko-potravinářských produktů. Není to nic neobvyklého – polské potraviny jsou vyráběny z vynikajících surovin, což oceňují spotřebitelé z celého světa. Dodal : Filip Nowak | 29.04.2016 polské potraviny

artykuł nr 5 EN

Odvětví domácích spotřebičů v Polsku 2016

V odvětví domácích spotřebičů v Polsku pracuje cca 22 tis. osob. Díky investicím v řádu 1 mld. EUR v Polsku působí 27 výrobních závodů. Výroba je rozmístěna v 5 vojvodstvích: Dolnoslezském (především Vratislav a okolí), Lodžském (Lodž a Radomsko), Velkopolském (Wronki u Poznaně), Podkarpatském a Podleském. Dodal : Filip Nowak | 19.04.2016 domácí spotřebiče

artykuł nr 6 EN

Trh oken, dveří a termoizolačních materiálů v Polsku 2015

Díky rostoucímu exportu a oživení domácího trhu po několikaleté stagnaci skončil rok 2014 růstem jak na trhu dveří, tak na trhu oken. Dynamika růstu výroby oken v Polsku byla podle odhadů poněkud vyšší (růst o 10 %) než dynamika růstu výroby dveří (růst o 8 %) především z důvodu jejího většího podílu na exportu. Naproti tomu prodej oken a dveří pouze na domácím trhu vzrostl o 8 a 6 %. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 30.06.2015

artykuł nr 7 EN

Odvětví domácích spotřebičů v Polsku 2015

Výroba domácích spotřebičů má v Polsku svou dlouholetou tradici. Vedle zahraničních investic do polských firem se na polském trhu počínaje 90. lety začali objevovat noví světoví výrobci. Započali výstavbu nových závodů, což přispělo k rozvoji celého sektoru malých a středních podniků dodávajících továrnám díly, komponenty a další materiály. Toto vše způsobilo, že dnešní polské odvětví domácích spotřebičů je velmi konkurenceschopné nejenom na polském trhu, ale i v Evropě. Polsko se zároveň stává lídrem ve výrobě domácích spotřebičů na starém kontinentu. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 20.03.2015

artykuł nr 8 EN

Oděvní a obuvnický průmysl v Polsku 2015

Hodnota trhu s módou v Polsku (z hlediska výdajů spotřebitelů) je odhadována na cca 24 mld. PLN (kolem 560 mil. EUR). Podle polského Hlavního statistického úřadu v roce 2012 průměrný polský spotřebitel utratil měsíčně za oděv a obuv cca 52 PLN, tj. cca 12,5 EUR. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 20.02.2015

artykuł nr 9 EN

Polské hospodářství - perspektivní odvětví, polské firmy a jejich výrobky

Cílem této zprávy je předložení klíčových informací, které se týkají polské ekonomiky, se speciálním zaměřením na nejperspektivněji se rozvíjející odvětví. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 17.02.2015

artykuł nr 10 EN

Nejvíce exportované polské výrobky a služby – perspektivní sektory polské eko...

Publikace „Made in Poland“ a „Polish Economy“ jsou věnovány nejvíce exportovaným polským výrobkům a službám. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 29.01.2015

artykuł nr 11 EN

Polský kovozpracující, strojírenský a hutní průmysl 2014

V roce 2013 růst kovozpracujícího průmyslu v Polsku zpomalil již druhý rok v řadě. Průmyslová produkce kovových výrobků byla o 2 % větší než v roce 2012. Největší vliv na růst kovozpracujícího průmyslu měla dobrá konjunktura ve výrobě kovových konstrukcí a menších kovových výrobků. Naproti tomu pokles obratu byl zaznamenán v odvětví kovoobrábění a povrchové úpravy kovových výrobků. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 26.09.2014

artykuł nr 12 EN

Stavební průmysl v Polsku 2014

Polské agentury pro výzkum trhu uvádějí, že rok 2014 bude pro stavební průmysl zlomový a na konci zaznamená jednociferní růst. V roce 2013 stavebně-montážní výroba v Polsku klesla o 12 % v porovnání s předchozím rokem. Podle hodnocení analytiků se jednalo o poslední rok vyznačující se poklesy ve stavebnictví a rok 2014 by měl přinést výrazné zlepšení. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 15.09.2014

artykuł nr 13 EN

Polský elektrotechnický průmysl 2014

Elektronická a mechanická zařízení patří mezi nejdůležitější komoditní skupiny pro polský export a import. Jejich podíl na exportu v roce 2013 činil 23,6% a na importu 23,1%. Mezi nejdůležitější pozice polského exportu v tomto odvětví patří televizní přijímače, mobilní telefony, izolované elektrické vodiče, elektrické přístroje, žárovky, domácí spotřebiče, audio a video nosiče a také elektrické akumulátory. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 19.03.2014

artykuł nr 14 EN

Polské potraviny - základ polského exportu 2014

Polské potraviny již mnoho let získávají uznání půlmiliardové skupiny spotřebitelů z Evropské unie a ostatních zemí díky své vysoké kvalitě a nesporným chuťovým vlastnostem. Zároveň nadále roste dynamika prodeje polských zemědělsko-potravinářských produktů. Polské potraviny jsou nejen bezpečné a vyznačují se vysokou kvalitou, ale jsou také chutné a vyrobené z vynikajících surovin. Z těchto důvodů jsou polské potraviny oblíbené mezi spotřebiteli z celého světa. Hodnota polského exportu v roce 2013 činila 152,8 mld. EUR a vzrostla meziročně o 6,5 %. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 24.02.2014

artykuł nr 15 EN

Oděvní a obuvnický průmysl v Polsku 2014

Léta 2012 a2013 představovala těžké období pro oděvní a obuvnický trh v Polsku. Podle předběžných údajů byl v roce 2013 zaznamenán další pokles růstu na úroveň přibližně 1%. Podle odborníků klesající dynamika trhu byla způsobena nízkou spotřebou, vysokou mírou konkurence (především v oblasti cen) a rostoucími náklady na pronájem obchodních prostor v nejatraktivnějších lokalitách. Stále lepší předpokládané makroekonomické ukazatelé pro nadcházející léta 2014-2015 by se měly projevit lepší spotřebitelskou náladou, větší poptávkou po oděvech a obuvi a tudíž i vyšší dynamikou prodeje. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 07.02.2014

artykuł nr 16 EN

Elektrotechnický průmysl v Polsku 2013 (For Elektron)

Elektrotechnický průmysl patří mezi nejdůležitější odvětví polsko-české obchodní výměny. Podíl mechanických a elektrických zařízení na polském exportu do České republiky v roce 2012 činil 18,8 % a na importu 16,7 %. Hodnota exportu do České republiky v této komoditní skupině během prvních 8 měsíců 2013 dosáhla 6,1 mld. EUR a hodnota importu 3,7 mld. EUR. Polský export do České republiky zaznamenal v tomto období růst o11,3 % a import klesl o 3,2 %. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 11.11.2013

artykuł nr 17 EN

Elektrotechnický průmysl v Polsku 2013

Skupina elektrických a mechanických zařízení je jednou z nejdůležitějších komoditních skupin polského exportu a importu. Její podíl na vývozu v roce 2012 (podle údajů za 11 měsíců) dosáhl 23,7 % a na dovozu 22,1 %. Mezi nejdůležitější vývozní položky elektronického odvětví patří televizní přijímače, počítače, dráty, elektrické kabely, součástky do elektrických zařízení, elektrické motory a pračky. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 22.10.2013

artykuł nr 18 EN

Důležitější průmyslové okruhy Polska

Důležitější průmyslové okruhy Polska Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 22.10.2013

artykuł nr 19 EN

Oděvní a obuvnický trh v Polsku 2011

Podle odborných organizací polský trh je nejatraktivnějším trhem ve střední Evropě. Polsko bylo v letech 2005 - 2006 lídrem v oblasti zprovoznění prodejních ploch. V tomto období došlo k prodeji většího počtu ploch než v kterékoli jiné zemi v Evropě. Podle celkové prodejní plochy Polsko zaujímá sedmé místo v Evropě. Dominantní pozici v obchodních centrech mají firmy prodávající módní výrobky. Tyto firmy nabízejí oděv, obuv, spodní prádlo a veškeré doplňky k oblečení. Velmi dobře si v Polsku vedou také velkoobchodní trhy a outlety. Díky populárním franšízám dochází k rychlému růstu obchodních sítí. Dodal : Migracja WPHI PRAHA | 22.10.2013

Poprzednia
z 2

Vybraný
nabídka polských firem

Threads for machine embroidery

Computer embroidery is one of the most lasting methods of marking offered by the current embroide...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodal: Ostatní textilie Nabídka
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodal: Marta Januszewska Zdraví a medicína, Poradenství / poradenství / vzdělávání, Jiná odvětví Nabídka

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodal: Jacek Cukierski IT / ICT Nabídka

Zobrazit další nabídky