Tato stránka používá cookies. Pomocí něj dáváte souhlas k jejich použití, v souladu s aktuálním nastavením prohlížeče.
Souhlasím

Loading...


Vyhledávání Menu
A A A Vysoký kontrast: A A

Export Promotion PortalPodnikání v Polsku

Poslat Tisk Ke stažení
zdjęcie domyślne

Daň z příjmů komanditně-akciových společností

Novela zákona o daních z příjmu právnických osob, zákona o daních z příjmu fyzických osob a zákona o daních z tonáže, která vstoupila v platnost 1.1.2014, zavádí mj. povinnost daně z příjmů komanditně-akciovým společnostem (sazba 19 %). V důsledku této změny zisk akcionáře, který je fyzickou osobou, je zdaněn dvakrát. Poprvé na úrovni samotné společnosti (19 % základu daně z příjmů právnických osob) a podruhé na úrovni společníka (19 % z dividend vyplacených podle hospodářského výsledku). Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daň z příjmů komanditně-akciových společností

zdjęcie domyślne

Pracovní právo v Polsku

Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon ze dne 26. června 1974 – Zákoník práce (Sb. Polské republiky č. 21, pol. 94 ve znění pozd. změn). Tento zákon upravuje především vznik a ukončení pracovního poměru. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Pracovní právo v Polsku

zdjęcie domyślne

Daň z občanskoprávních činnosti v Polsku

Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. záři 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daň z občanskoprávních činnosti v Polsku

zdjęcie domyślne

Daň z přidané hodnoty (VAT) v Polsku

Daň z přidané hodnoty (VAT) funguje v Polsku od roku 1993, kdežto v aktuální podobě, přizpůsobené platnému v Evropské Unii společnému systému daní z přidané hodnoty, ode dne 1. května 2004. Tato daň se řádí ke spotřebitelským daním zatěžujícím čistý obrat. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daň z přidané hodnoty (VAT) v Polsku

zdjęcie domyślne

Daň z příjmů právnických osob v Polsku

Daň z příjmů právnických osob byla upravena v zákoně ze dne 15. února 1992 o dani z příjmů právnických osob (Sb. Polské republiky z r. 2000, č. 54, pol. 654 ve znění pozd. změn). Jedná se o druh přímé daně zatěžující příjmy získávané právnickými osobami. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daň z příjmů právnických osob v Polsku

zdjęcie domyślne

Daň z příjmů fyzických osob v Polsku

Daň z příjmů fyzických osob (PIT z angl. – Personal Income Tax, to jest daň z osobních příjmů) – jedná se o daň přímou, zahrnující příjmy dosahované fyzickými osobami. Kromě výše uvedeného zákona práva a povinnosti daňového poplatníka vyplývají rovněž z řady ustanovení Ústavy PR, mnoha zákonů a ratifikovaných mezinárodních smluv a také prováděcích nařízení. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daň z příjmů fyzických osob v Polsku

zdjęcie domyślne

Daňový systém v Polsku

Politické a ekonomické proměny, ke kterým došlo v Polsku na začátku devadesátých let, vedly k nutnosti provedení důkladné reformy v polském daňovém systému. Základní prioritou se stalo vytvoření takového daňového systému, který by povzbudil zahraniční podnikatele k investování v Polsku a v důsledku toho k vytváření nových pracovních míst. Kromě toho, v souvislosti se vstupem Polska v roce 2004 do Evropské unie, součástí reformy daňového systému byl také proces přizpůsobení polské legislativy právu Evropské unie, což v důsledku vedlo k harmonizaci polského práva s právem EU. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Daňový systém v Polsku

zdjęcie domyślne

Kapitálové společnosti v Polsku

Kapitálové společnosti – jsou subjekty obchodního práva definované v zákoně Zákoník obchodních společností. Seskupují společností s ručením omezeným a akciové společnosti, tudíž vlastní základní kapitál jako nejdůležitější prvek, který je základem pro jejich vznik, a také zbavují s jistými výjimkami podílníky/akcionáře osobní odpovědnosti za závazky těchto společností. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Kapitálové společnosti v Polsku

zdjęcie domyślne

Osobní společnosti v Polsku

Osobní společnosti zakládají svoji činnost na osobní práci společníků v podniku společnosti. Osobními společnostmi jsou: veřejná obchodní společnost, partnerská, komanditní a komanditně-akciová. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Osobní společnosti v Polsku

zdjęcie domyślne

Společnosti obchodního práva v Polsku

Obchodní společnost je právní forma spolupráce za účelem výdělku minimálně dvou subjektů ve smyslu občanského práva, vznikající v důsledku uzavření příslušné smlouvy upravené ustanoveními obchodního práva. V Polsku předpisy v rozsahu obchodních společností upravuje zákon ze dne 15. záři 2000 – Zákoník obchodních společností (Kodeks Spółek Handlowych) (Sb. Polské republiky 2000, č. 94, pol. 1037). Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 Společnosti obchodního práva v Polsku

zdjęcie domyślne

Podníkání v Polsku

Dne 21. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol. 1807 ve znění pozd. změn). Jeho předpisy představují průlom v principech jednání státu s podnikateli. Tento zákon zavádí pro podnikatele řadu zjednodušení v oblasti zahajování a vykonávání podnikání. Řešení v něm přijatá vytvářejí lepší právní prostředí pro podnikatele a umožňují účinnější ochranu jejich zájmů. Dodal : Filip Nowak | 17.01.2017 podnikání v Polsku

artykuł nr 11 EN

Podnikání v Polsku (verze PDF)

Nejnovější publikace pro všechny zájemce o podnikání na polském trhu. Dodal : Filip Nowak | 26.01.2017 Podnikání v Polsku

Poprzednia
z 1
Następna

Vybraný
nabídka polských firem

Threads for machine embroidery

Computer embroidery is one of the most lasting methods of marking offered by the current embroide...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodal: Ostatní textilie Nabídka
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodal: Marta Januszewska Zdraví a medicína, Poradenství / poradenství / vzdělávání, Jiná odvětví Nabídka

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodal: Jacek Cukierski IT / ICT Nabídka

Zobrazit další nabídky